šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
werking WHSK -  - Leden -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Leden

De WHSK (Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis) wil een echte werkgroep zijn. De leden komen iedere eerste dinsdagavond van de maand samen voor een werkvergadering rond heemkunde. Tussendoor komt een groepje, de 'narchievelingen' maandelijks samen om de collecties te ontsluiten en te beschrijven. Deelgroepen werken aan publicaties, tentoonstellingen en dienstverleningen.

van 2013 tot 2022 was Eric Colenbier onze vergaderingen.
Sinds 1 maart 2022 volgde Johan Duyck hem op om de werking te coördineren.

WERKGROEP HEEMKUNDE SINT-KRUIS 2022

Coördinator:  Johan Duyck

Pastorieweg 3, 8310 Sint-Kruis
050 35 88 18  
johan.duyck@hotmail.com

Co-coördinator:  Eric Colenbier

Sparrenstraat 75, 8310 Assebroek   

050 36 45 29   eric.colenbier@gmail.com

Secretaris en contactpersoon: Ludo Vandamme

Doornhut 28, 8310 Sint-Kruis 
050 37 03 86
ludo.vandamme@telenet.be

Documentatiebeheerder: Maurice Vanparys

Blauwkasteelweg 4 bus 0101, 8310 Sint-Kruis maurice.vanparys@skynet.be

Webbeheerder: Tonia Noterman

Overige actieve leden:

Christiane Bekaert

Rita Bossuyt

Yvo De Craemere

Marc Declerck

Annie Demeulenaere

Jan De Schoolmeester

Jan D’hondt

Wilfried Kimpe

Jos Rondas

Charles Sabbe

Guy Schelpe

Dries Weyts