Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

WHSK: wie zijn we?

Werkgroep WHSK

De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (WHSK) verzamelt, inventariseert en onderzoekt sinds 1987 wat in onze gemeente leeft of leefde. Daarvoor raadplegen we niet alleen archieven, documenten, boeken, kranten en kaarten, maar gaan we ook actief op zoek naar getuigenissen en naar foto’s en schilderijen van dorpsgezichten, festiviteiten en bewoners. Ook aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlijden zijn welgekomen bronnen. Wij bewaren en inventariseren dit alles.

We zijn niet alleen geïnteresseerd in het erfgoed van Sint-Kruis en Male, maar ook van Vivenkapelle omdat "Viven" tot eind 1976 deel uitmaakte van Sint-Kruis.
Je kunt deze collecties ook zelf raadplegen in ons documentatiecentrum, lokaal De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194, aan de rotonde nabij de kerk. Dit kan na afspraak met onze documentatiebeheerder Maurice Vanparys. (zie ‘contact’).


Dienst aan de gemeenschap is dus onze tweede pijler. We delen graag onze kennis met wie geïnteresseerd is. Dit doen we niet alleen via deze website.
Jubilerende groepen doen graag beroep op ons voor info of assistentie.  
Onze tweejaarlijkse tentoonstellingen tijdens Sint-Kruis-kermis in september worden druk bezocht en onze publicaties worden sterk gewaardeerd: 

Heb je zelf iets liggen? Of zit je met een vraag?
Heb je als particulier, vereniging of bedrijf interessant materiaal over Sint-Kruis waarvoor je een goede bestemming zoekt (vlag, parochieblad, tijdschrift, affiche, foto, archivalia, verslagboek,…)? 
Bij ons is het in goede handen.  

Ben je bereid om foto’s, affiches, schilderijen, aankondigingen van doop en huwelijk, doodsbrieven, bidprentjes, … te laten scannen of kopiëren? Zit je met een vraag over Sint-Kruis of een Sint-Kruise familie?
Contacteer ons.

Heemkundige vriendengroep

De WHSK is een echte werkgroep: de 14 leden komen elke eerste dinsdagavond van de maand samen in De Zorge voor een vergadering rond heemkunde, het vertrouwd worden met oud handschrift en wat we noemen een 'heemkundemoment' over een item van onze gemeente. Tussendoor werken we samen aan publicaties, tentoonstellingen, dienstverlening en verwerking van aanwinsten. Wie Sint-Kruis even boeiend vindt en zijn of haar tijd graag aan erfgoed en heemkunde besteedt kan actief lid worden. Je wendt je daarvoor best de coördinator: eric.colenbier@gmail.com .

Lid van Brugs Ommeland.

De WHSK maakt deel uit van de vzw Brugs Ommeland/ Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Deze telt een vijftal werkgroepen en zowat 500 leden die het tijdschrift 'Brugs Ommeland' ontvangen en geregeld uitgenodigd worden op lezingen en bezoeken. Lid worden van vzw Brugs Ommeland kan door storting van € 28 via IBAN:BE 56 0013 3727 0288 - BIC: GEBBEBB.

Website: http://www.geschiedenisbrugge.brugseverenigingen.be/

 

Nieuwjaarsmaaltijd 2019 WHSK

nieuwjaarsfeestje 2019

Dank aan Maurice voor de organisatie van de maaltijd

De WHSK maakte van de gelegenheid gebruik om ontslagnemend voorzitter Ewald Vancoppenolle uit te nodigen als dank voor al die voorbije jaren. Hij was ook stichtend lid van de werkgroep.

Nieuwjaarsmaaltijd 2020

Nieuwjaars bijeenkomst 2020