šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Wandelingen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wandelingen

De "Pinksterpad-wandeling" is een realisatie van Jean-Marie Bogaert samen met het Pinksterwandelkomitee en het "Feestcomité Catena te Sint-Kruis". Het is een bestendiging van 20 jaar Pinksterwandeltochten.

De "Schilderspad-wandeling" is een eerbetoon aan kunstschilder Walter Jonckheere, die tevens Gildemeester was  bij de Gilde der Poorters van Sint-Kruis.

In 1997 vond  een "Heemkundige Zomerzoektocht in Sint-Kruis" plaats. Het was een parcours van ongeveer 7.5 km en werd georganiseerd door de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis.

Sindsdien zijn allerhande fiets- en wandeltochten samen te stellen met behulp van knooppuntenroutes of de provinciale en stedelijke dienst van toerisme.