šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Vlag voorop ! -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vlag voorop !

Boek Vlag Voorop !

Vlag voorop! Verenigingen en hun vlaggen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle  (volledig vierkleurendruk, 178 pagina’s)   € 12 

 

Vlag voorop! Vlaggen en hun verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle.

Een zoektocht van bijna tien jaar leverde in totaal 110 vlaggen op. Ze worden allemaal beschreven, aangevuld met informatie en foto’s over de 62 sociaal-culturele,  vaderlandslievende,  hobby- of sportgebonden en  devotionele verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle die zij vertegenwoordigen. Wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Wat was of is hun doel? Ook de vele scholen en jeugdbewegingen passeren met hun beachvlag de revue. In het boek zijn reconstructietekeningen opgenomen van zoek geraakte vlaggen zoals van de VKAJ, schuttersgilde Vrije Archiers (1793), Supportersclub Hoger op, Volksunie Sint-Kruis, Maatschappij der Vlaamse Ieveraars, Nationale Oudstrijders Sint-Kruis en de Vlaamse Oudstrijdersbond Sint-Kruis.

Pronkstukken zoals de originele ontwerptekening van de Supporterskring der V.V. Sint-Kruis (Dosko) door het huis Slabbinck, de vlaggen van het Weezengesticht Heilig Hert (sic), de duivenmaatschappij de Onafhankelijken, het Geheim Leger of de Oud-gedienden van het Belgisch Leger (1912) kunnen nu thuis bestudeerd worden, net zoals de kerkvaandels of vroegere vlaggen van KSA, VKSJ en Chiro, van de Bond van de Gepensioneerden Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle, De Boerengilde Sint-Kruis en Vivenkapelle, KWB, KAV, Boomgaardvink, Hondenclub Vrienden Onder Een, Veloclub Vlug en Blij, de Oude Kampers Male, Liberale Volksbond Sint-Kruis, enz. Ook de nog steeds actieve sportverenigingen zoals Ruiterclub Sint-Hubert, Petanqueclub De Gulden Kamer Jong Male en DOSKO komen aan bod.

Wie ooit lid was van de Katholieke Actie, de Heilig-Hartebond, een Sint-Kruise confrérie of congregatie, zal ongetwijfeld herinnerd worden aan die tijd en meer inzicht krijgen in de context van toen en in de realisaties van de priesters Lammertyn, Verduyn, Vandenbussche of Van Vooren.   

In totaal waren er in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle samen meer dan 300 verenigingen. Enkel de verenigingen en scholen die antwoordden op de talrijke oproepen en een vlag hebben die verwijst naar deze locaties, komen in het bijzonder kleurrijke boek aan bod, goed voor 180 bladzijden.  In totaal hielpen zo’n honderd vrijwilligers zoeken naar informatie, foto’s en identificatie van groepsfoto’s, met bijzondere dank voor dat laatste aan Lut Desoete en Marie Jeanne Verschoote. 

Het boek ‘Vlag voorop!’ schetst 150 jaar sociaal leven in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle vanuit een originele invalshoek. Bestellien kan via ludo.vandamme@telenet.be  of Eric Colenbier (050.36.45.29).

Kostprijs: 12 euro.  

 

 

 

 

a