šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Sint-Kruis omstreeks 1900 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis omstreeks 1900

heemkunde sint-kruis omstreeks 1900 publicatie

WHSK, 2000,   

Deze publicatie geeft een doorkijk in het Sint-Kruis van 100 jaar geleden, toen deze verstedelijkte Brugse randgemeente nog een dorp was. In verscheidene bijdragen wordt een beeld opgehangen van het Sint-Kruis anno 1900: persartikels, kerk en parochie, herbergen, openbaar vervoer, leger en markante Sint-Kruizenaars uit die tijd zoals Jerome Pringier, Gustaaf Vandendorpe, de familie Van Robays en graaf Leo Visart de Bocarmé. Een reeks lijsten van herbergen, zelfstandigen en bouwaanvragen sluit deze interessante studie af.