Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis in Den Grooten Oorlog


Pol Declercq, 2006, € 5

In deze ruim geillustreerde publicatie werd de levensloop gereconstrueerd van de 41 Sint-Kruise overleden soldaten waarvan de namen te lezen zijn op het oorlogsmonument dat zich op het dorpsplein bevindt. Daarnaast wordt de Eerste Wereldoorlog in ruimer perspectief gesitueerd en wordt er ingezoomd op de situatie in deze Brugse deelgemeente. Hoe zag Sint-Kruis er uit in 1914? Hoe verliep de Duitse inname en bezetting? Waar waren de Duitse soldaten ingekwartierd? Hoe verliep de oorlog aan het 'thuisfront'? Hoe werden onze kontreien bevrijd? Op deze en vele andere vragen krijgt de lezer een ruim antwoord. Een mooi geillustreerd lees- en kijkboek dat helemaal past in de hernieuwde aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.