👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
WHSK-publicaties -  Sint-Kruis in den Grooten Oorlog -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis in Den Grooten Oorlog


Pol Declercq, 2006, uitverkocht

In deze ruim geillustreerde publicatie werd de levensloop gereconstrueerd van de 41 Sint-Kruise overleden soldaten waarvan de namen te lezen zijn op het oorlogsmonument dat zich op het dorpsplein bevindt. Daarnaast wordt de Eerste Wereldoorlog in ruimer perspectief gesitueerd en wordt er ingezoomd op de situatie in deze Brugse deelgemeente. Hoe zag Sint-Kruis er uit in 1914? Hoe verliep de Duitse inname en bezetting? Waar waren de Duitse soldaten ingekwartierd? Hoe verliep de oorlog aan het 'thuisfront'? Hoe werden onze kontreien bevrijd? Op deze en vele andere vragen krijgt de lezer een ruim antwoord. Een mooi geillustreerd lees- en kijkboek dat helemaal past in de hernieuwde aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.

De publicatie schetst de betekenis van een bezetting voor een concreet dorp als Sint-Kruis. In kastelen en burgerwoningen huisden militairen die zich graag lieten fotograferen, bv. in de huidige Prins Albertstraat. Affiches geven Duitse verordeningen weer. Luchtfoto's en particuliere foto's tonen het effect van bombardementen. De expo had ook aandacht voor het monument van de gesneuvelden en schetst de afgebeelde slachtoffers.  

Het boek bevat ook een militaire biografie van 422 militairen uit Sint-Kruis en dus ook Vivenkapelle tijdens de oorlog van 1914-1918, een kroniek van die vier jaren en Duitse lijsten van bv. kastelen. Een getuigenis van Julien Schaeverbeke over zijn ervaringen aan het front maken het verhaal levendig.