👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
WHSK-publicaties -  Sint-Kruis in de Brugse Paallanden -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis in de Brugse Paallanden


Marcel Dhoore, Charles Focke, WHSK, 2009,     

De 'Paallanden van Brugge' bevonden zich tussen de in 1297 aangelegde stadsvesten en de grenzen van de stad Brugge met 'het Sijseelse'. Het grondgebied van de stad Brugge strekte zich omstreeks 1300 dus verder uit dan de huidige stadswallen. De grenzen daarvan werden afgebakend door paalstenen die periodiek nagezien werden door personen die aangesteld werden door de Brugse schepenen en een afgevaardigde van het Sijseelse. 
Het verslag van dit nazicht, dat plaatsvond in juli 1562, vormt het eerste deel van deze publicatie. Daarin vindt u de weergave van de oorspronkelijke tekst, de transcriptie ervan, en de omzetting in hedendaags Nederlands. 
In het tweede deel leest u een samenvatting van de "Ommelooper van de paellanden der stede van Brugge" met de 4 kohieren en de 51 beginnen, en de aanduiding van de betreffende parochie. 
Het derde deel is de transcriptie van de "Ommelooper van de paellanden der stede van Brugge", kohier 3, van het 34ste tot het 4lste begin, deel "St Cruys". Dit deel sluit aan bij de de WHSK-uitgave "Ommeloper van de Wateringe van den Brouck" uit 2004. 
​Een index op naam en plaats sluit deze unieke publicatie af.

De paal / paallanden De paal / paallanden