šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Sint-Kruis in Postkaarten -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis in Postkaarten

heemkunde sint-kruis in postkaarten

WHSK, 2004, uitverkocht

In deze succesvolle uitgave van 2004 - er gingen al honderden exemplaren de deur uit - wordt het straatbeeld-van-toen met foto's van de actuele toestand geconfronteerd. Deze verrassende kijk- en vergelijkoefening garandeert uren 'leesplezier'. In een eerste deel worden 52 representatieve postkaarten uit de periode 1900 - 1945 in vergrote vorm gepresenteerd. Rechts van de foto wordt alles telkens uitvoerig becommentarieerd. In een tweede deel volgt een inventaris van alle tot dan toe gekende postkaarten van Sint-Kruis, inclusief Vivenkapelle. 'Sint-Kruis in Postkaarten' is beslist een bruikbaar instrument voor beginnende èn gevorderde verzamelaars.