šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Rond de Kruispoort -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rond de Kruispoort

heemkunde sint-kruis kruispoort

WHSK, 1993   

Veel inwoners van Sint-Kruis beschouwen de Kruispoort als een stukje van hun eigen patrimonium. Door de aanleg van de tweede Brugse stadsomwalling op het einde van de 13de eeuw werd de parochie verdeeld in twee gebieden: Sint-Kruis  (extra muros) en Sint-Anna (intra muros). De toestand is zo gebleven tot de oprichting van de onafhankelijke parochie Sint-Anna. De publicatie "Rond de Kruispoort" is de eerste uitgave van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, die verscheen n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in 1993. U vindt er naast de inventaris van de tentoongestelde stukken ook heel wat randinformatie over de geschiedenis van deze belangrijke site en de omgeving ervan.