šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis


Marcel Dhoore en Pol Declercq,  WHSK-publicatie, 2015,  € 6

Sint-Kruis was vele eeuwen lang een plattelandsgemeente met bos, weide en akkerland doorsneden door landwegen die naar hoeven en landhuizen of kastelen leidden. Enkele verbindingswegen tussen Brugge en Moerkerke, Aardenburg, Damme of Gent en de Gemene Weideweg tussen Assebroek en Koolkerke helpen de oriëntering van de kaart. Landmeters hebben dit landelijke dorp in kaart gebracht. Deze primitieve kadasters worden ommelopers genoemd. Voor elk onderdeel van de gemeente of ‘parochie’ Sint-Kruis bleven er ommelopers bewaard, naargelang de 'eigenaar', meestal een heerlijkheid zoals Male, Sijsele, kanunnikse, Brugse paallanden. 

Sint-Kruis was toen een lappendeken van rechtsgebieden, maar het grootste gedeelte van het grondgebied viel onder de machtige heerlijkheid Sijsele. Dit boek bevat de tekst van de ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in Sint-Kruis, vanaf 1670-1671. . Deze ommeloper brengt dus grote delen van Sint-Kruis in de jaren 1600 en 1700 in kaart. 
De zorgvuldige transcriptie is het werk van Marcel Dhoore en Pol Declercq. Beide auteurs zorgen ook voor een uitvoerige inleiding over ommelopers en voegden een losse overzichtskaart in het boek in. Dit alles laat nu toe te wandelen in het Sint-Kruis van eeuwen geleden; stap na stap, perceel na perceel, in de voetsporen van de landmeter. Maar vooral biedt deze bron nieuwe informatie voor de studie van de landbouw- en landschapsgeschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de (plaats)naamkunde en heemkunde, en zo veel meer.
En dat is precies waar de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, de initiatiefnemer van deze publicatie, voor staat: de kennis over het verleden van deze gemeente met zoveel mogelijk mensen delen.

Het boekje is nog verkrijgbaar.