šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Ommeloper van de Wateringe van den Brouck -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ommeloper van de Wateringe van den Brouck


Marcel Dhoore, Dries Weyts, 2004, €12

Een omloper kan beschouwd worden als een middeleeuws kadaster, dat echter geen rekening hield met de bestaande parochiegrenzen. Zo beslaat de 'Ommeloper van de Wateringe van den Brouck' een groot deel van de parochie Sint-Kruis en een klein deel van de stad Damme. Deze bijzondere publicatie bevat een transcriptie van een document uit 1654, opgemaakt door landmeter Delaporte. De lezer krijgt een interessante inkijk in de bijzondere organisatie van de wateringen maar ook een kijk op de vele hoeves, herbergen en bekende huizen in het Sint-Kruis van de 17de eeuw. Naast een handige trefwoordenlijst en een woordverklarende lijst vindt u achterin ook een onmisbare kaart op A3-formaat.