šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Kroniek Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kroniek Sint-Kruis 2000-2011


Yvette Kemel   uitverkocht

 

In deze kroniek geeft Yvette Kemel tal van St.-Kruise gebeurtenissen van de periode kort na de eeuwwisseling weer. De reeks is opgevat als een echte kroniek: wat is er gebeurd in 2000, in 2001, .... tot in 2011? De reeks werd in een eerste fase uitgebracht door de WHSK, later in een tweede fase door de auteur zelf en is nog gedeeltelijk verkrijgbaar via:

 "http://geschiedenis.brugseverenigingen.be/"