šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Het Blauw-Kasteeldomein in Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Blauw-Kasteeldomein in Sint-Kruis

heemkunde sint-kruis blauw-kasteel domein

Rita Bossuyt, 2009, uitverkocht

"Het Blaeuwe Casteel of Blauw Huys" was gelegen langs de Romeinse heirweg tussen Oudenburg en Aardenburg, in het hartje van de heerlijkheid Gera, de voorpost van Brugge bij de Kruispoort. De historie van dit versterkt kasteeldomein, sedert het begin van de 16de eeuw genesteld tussen de kerk en het Kartuizerklooster Genadedal, is één brok boeiende, rijke, ontroerende, soms hartverscheurende geschiedenis. De selecte families die, in de bestudeerde periode van vijfhonderd jaar, eigenaar waren van het Blauw-Kasteeldomein, behoren tot de hoge aristocratie en bijwijlen adellijke geslachten van Brugge. Namen als Lauweryn, heren van Watervliet, van Volden, van der Beke de Cringen, van Zuylen van Nyevelt staan garant voor een rijk maatschappelijk engagement, dat in dit boek uitgebreid aan bod komt. De auteur slaagde erin de geschiedenis van het Blauw-Kasteeldomein deskundig en toegankelijk uit te werken in een studie van ruim 90 bladzijden. Opgesmukt met tal van kleurrijke illustraties en waardevolle archiefstukken is het een heerlijke ontdekkingstocht geworden van een onontgonnen stuk rijk verleden van Sint-Kruis.