šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Door Sneeuw en Vorst -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Door Sneeuw en Vorst


Jacques Couwenberg, WHSK-publicatie, 2009, € 2

In 1920 werd in Sint-Kruis de handboogmaatschappij 'Door Sneeuw en Vorst' opgericht. Deze schuttersvereniging die zich toelegde op de 'liggende wip', was een van de schuttersgilden die de gemeente rijk was. In 2003 hield de groepering op te bestaan wat meteen de aanleiding was om de rijke geschiedenis ervan te reconstrueren. De opbouw van deze kroniek steunt op het verloop van de mandaten van vijf opeenvolgende hoofdmannen, om te eindigen met de fusie met de schuttersvereniging "De Koninklijke en Keizerlijke Gilde De Vrye Archiers van Mynheere Sint Sebastiaen".

De uitgave besluit met een opsomming van alle besturen en een lijst van de siren vanaf 1920 tot en met 2003. Auteur Jacques Couwenberg is als oud-lid van "Door Sneeuw en Vorst" zeer goed geplaatst om de geschiedenis te schrijven van deze bloeiende schuttersvereniging die gedurende 83 jaar het dorpsleven van Sint-Kruis kleurde.