Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

WHSK-publicaties

Hiernaast vind je een afbeelding en een korte beschrijving van de inhoud van alle publicaties van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons via  heemkundesintkruis@gmail.com 

<---- Een publicatie, hier leest u meer

Door leden uitgegeven bij een andere uitgeverij:

Colenbier E., e.a;, " De Kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis, een vroeg voorbeeld van neo-gotiek".
Declercq P. ," Het Belgisch Front in den Grooten Oorlog".
Declercq P., " De Ieperboog in den Grooten Oorlog".
Rondas J.,e.a., "Het Brugse 1940-45, collaboratie en verzet".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, bevrijding en straatterreur".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het repressieklimaat en de Brugse Krijgsraad".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944-1951").
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944- 1951)".
Weyts D., " Herbergen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle"
Callewaert D., Smolders W., " Zwijg... en eet je bord leeg"

Bisschop, C. “Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990”, Leuven, 2015. (met veel info over de afdeling van Vivenkapelle).

Declercq, P., De kartuis van Sinte Cruys, 2018. (over het kartuizerklooster Genadedal)
 

Dhoore, P. en Declercq, P.  Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis, WHSK-uitgave, 2015.
 

WHKS Vlag voorop! Verenigingen en hun vlaggen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle, 2017.

 

WHSK, Omwalde hoeves in Sint-Kruis. Tentoonstellingsbrochure, kermis 2017.

Verschenen met de medewerking van leden:

Cauwenberghe J., "Door Sneeuw en Vorst, een schuttersgilde".
Degraeve F., "De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis".
Colenbier E., "70 jaar KSA. Rooigem".
Daneels B., "De wattman die de nazi’s haatte".
Vandamme P., "Jachtwachter doodt wildstroper 1913, feiten en rechtzaak."

 

 

 

 

 

 

 

 

a