Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

WHSK-publicaties

Hiernaast vind je een afbeelding en een korte beschrijving van de inhoud van alle publicaties van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Geïnteresseerd om een exemplaar aan te schaffen indien nog voorradig?

Contacteer ons via  heemkundesintkruis@gmail.com 

NIEUW_BOEK_korte_promotietekst.docx 2020 Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg en het Brugse (1420-2020) (161 kB)

Verschenen met de medewerking van (oud-)leden:

Cauwenberghe J., "Door Sneeuw en Vorst, een schuttersgilde".
Degraeve F., "De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis".
Colenbier E., "70 jaar KSA. Rooigem".
Daneels B., "De wattman die de nazi’s haatte".
Vandamme P., "Jachtwachter doodt wildstroper 1913, feiten en rechtzaak."

Door (oud-) leden uitgegeven bij een andere uitgeverij:

Callewaert D., Smolders W., " Zwijg... en eet je bord leeg

Callewaert D., Langs de Maalse Steenweg

Callewaert D, Langs de Moerkerkse Steenweg

Declercq P. ," Het Belgisch Front in den Grooten Oorlog".

Declercq P., " De Ieperboog in den Grooten Oorlog".

Dendooven, K, Colenbier E., e.a;, " De Kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis, een vroeg voorbeeld van neo-gotiek".

Rondas J.,e.a., "Het Brugse 1940-45, collaboratie en verzet".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, bevrijding en straatterreur".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het repressieklimaat en de Brugse Krijgsraad".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944-1951").

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944- 1951)".

Weyts D., " Herbergen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle"
eg"

Declercq, P., De kartuis van Sinte Cruys, 2018. (over het kartuizerklooster Genadedal)

 

Dhoore, P. en Declercq, P.  Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis, WHSK-uitgave, 2015.
 

WHKS Vlag voorop! Verenigingen en hun vlaggen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle, 2017.

 

WHSK, Omwalde hoeves in Sint-Kruis. Tentoonstellingsbrochure, kermis 2017.

<---- Een publicatie, hier leest u meer