šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2021: Kunst in de kerken van Sint-Kruis


20 euro, 136 p, volledig vierkleurendruk, bijna uitverkocht.

In Kunst in de kerken van Sint-Kruis: Heilige Kruisverheffing, Sint Thomas van Kantelberg en Sint-Franciscus van Assisi beschrijven Eric Colenbier en Johan Duyck, coördinatoren van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, gedetailleerd kunstwerken in de drie kerken van Sint-Kruis. Veel aandacht gaat naar ontwerper en glazenier Jean-Baptiste Bethune. Hij was een specialist in de neogotiek en promootte die ook in België. 

De auteurs gaan diep in op de achtergrond en symbolische betekenis van wat te zien valt en letten werkelijk op alle details van de glasramen, retabels, preekstoel, kruisweg en schilderijen en de verhalen erachter. Een onvoorstelbare rijkdom, zo blijkt. Het boek is daarom een aanrader voor wie graag kunst ontleedt, ook al ben je niet van Sint-Kruis of niet kerkelijk. 

Het boek belicht oude en hedendaagse kunstwerken van o.a. Michel Abeloos, Jean Baptiste Bethune, Willem Benson, Albert D'Havé, Matthijs Devisch, Frans De Vriendt, Eugen Keller, Hendrik Pickery, Fréderic Roderic, Jan Rossey, Pieter Van Coecke van Aelst, Louis Van Overloop en Pieter Van Walleghem.

Origineel is dat de kunstwerken geschikt zijn volgens het liturgisch jaar: elke bespreking van minstens één oud of hedendaags kunstwerk sluit aan bij een kerkelijk feest..

De foto’s zijn voldoende groot zodat bv. glasramen en retabels echt tot hun recht komen. Monique Depraetere en Michel Van den Brande zorgden voor haarscherpe detailfoto's die het boek een  sterke meerwaarde geven.

2020: Kruisrelieken in Dordrecht en het Brugse 1420-2020

cover boek 'Kruisrelieken in Dordrecht en het Brugse 1420-2020

Bijna uitverkocht. 20 euro, vierkleurendruk

In Sint-Kruis, maar ook in Dordrecht, Vlaams Middelburg en de Brugse Jeruzalemkapel, O.-L.-Vrouwekerk en Sint-Godelieve-abdij worden sedert de15de eeuw kruisrelieken vereerd die afkomstig zijn van hetzelfde hout dat een zekere Nicolas Scouteten meebracht uit Syrië en dat door de tweede man van zijn weduwe werden verspreid. Wouter Utenhove speelde hierin een belangrijke rol. Aflaten en mirakels versterkten de verering. In de O.-L.-Vrouwekerk is de huidige bidkapel volledig gewijd aan die reliek. Het verhaal ervan wordt verteld op tien schilderijen, voor het eerst in kleur gepubliceerd.

De publicatie toont veel andere nooit eerder gepubliceerde kleurenfoto's van documenten, reliekhouders en details. Het verhaal vertelt op een boeiende manier bijna zeshonderd jaar geschiedenis van 'heilig hout' in het Brugse. Dankbaar materiaal voor stadsgidsen.

A4-formaat, volledig kleurendruk, uitgebreid voetnotenapparaat, 128 pagina's. Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen aan 20 euro in de boekenshop van het Adornesdomein (Jeruzalemkerk) en bij Brugs Ommeland. Je kunt je ook wenden tot auteur eric.colenbier@gmail.com .

2019: Sint-Kruis een landelijk dorp in de jaren 1800


 Honderd jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis.
 
20 euro, 170 vierkleurenpagina's, formaat A4. uitverkocht.
 

Degelijke studie, rijkelijk geïllustreerd met de kaarten uit het onlangs opgedoken Napoleontisch kadaster 1809 en met unieke foto's en schilderijen van hoeven en kastelen. Interessant bij genealogisch onderzoek.

Hoe zat het met de bevolking van Sint-Kruis statistisch en wat was hun beroep? Hoe werd de grond er benut? Wie waren die (groot)grondbezitters aan wie landbouwers en tuiniers pachtten?

Wie woonde waar? Elk bewoond perceel wordt besproken  met betrekking tot waarde, eigenaars en bewoners vanuit een napoleontische kadasterkaart uit 1809 en een kaart van de Watering van de Broek uit 1840. Ook Vivenkapelle komt uitgebreid aan bod. 

Hoe evolueerde de landbouw in West-Vlaanderen en waarom stond zij model voor het buitenland? Hoe was dat concreet in het Brugse? Hoe situeren zich de Boerenbond en de Landelijke Gilde in de landbouwcrisis eind 1800? Welke evolutie maakte de Landelijke Gilde Sint-Kruis mee gedurende zijn honderdjarige bestaan?

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met de honderdjarige vereniging Landelijke Gilde Sint-Kruis.

oudere WHSK-publicaties

Hiernaast vind je een afbeelding en een korte beschrijving van de inhoud van alle publicaties van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Geïnteresseerd om een exemplaar aan te schaffen indien nog voorradig?

Contacteer ons via  heemkundesintkruis@gmail.com 

Verschenen met de medewerking van (oud-)leden:

Cauwenberghe J., "Door Sneeuw en Vorst, een schuttersgilde".
Degraeve F., "De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis".
Colenbier E., "70 jaar KSA. Rooigem".
Daneels B., "De wattman die de nazi’s haatte".
Vandamme P., "Jachtwachter doodt wildstroper 1913, feiten en rechtzaak."

Door (oud-) leden uitgegeven bij een andere uitgeverij:

Callewaert D., Smolders W., " Zwijg... en eet je bord leeg

Callewaert D., Langs de Maalse Steenweg

Callewaert D, Langs de Moerkerkse Steenweg

Declercq P. ," Het Belgisch Front in den Grooten Oorlog".

Declercq P., " De Ieperboog in den Grooten Oorlog".

Dendooven, K, Colenbier E., e.a;, " De Kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis, een vroeg voorbeeld van neo-gotiek".

Rondas J.,e.a., "Het Brugse 1940-45, collaboratie en verzet".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, bevrijding en straatterreur".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het repressieklimaat en de Brugse Krijgsraad".

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944-1951").

Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944- 1951)".

Weyts D., " Herbergen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle"
eg"

Declercq, P., De kartuis van Sinte Cruys, 2018. (over het kartuizerklooster Genadedal)

 

Dhoore, P. en Declercq, P.  Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis, WHSK-uitgave, 2015.
 

WHKS Vlag voorop! Verenigingen en hun vlaggen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle, 2017.

 

WHSK, Omwalde hoeves in Sint-Kruis. Tentoonstellingsbrochure, kermis 2017.

<---- Een publicatie, hier leest u meer