Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis Kermis 2019

kafwindmolen zuidervaartje koolzaad verplicht 1942  op paard Georges  Timmerman, 3 en 4 mevrouw en zoon Frederix 5 Blondine Clyncke 6 Georgette Cl

Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800

Een tentoonstelling naar aanleiding van 100 jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis

 

Sint-Kruiskermis betekent ook tentoonstelling over heemkunde. Dit jaar werkt Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis samen met de honderdjarige Landelijke Gilde Sint-Kruis. Vanuit een Napoleontische kadasterkaartenboek (1809) en de Kaart van de Watering van de Broek (1840) wordt het leven in Sint-Kruis geschetst in de 19de eeuw. Beide kaarten zijn vrij recent opgedoken en dus een unieke aanvulling van de gekende Popp-kaart van 1841. Ze staan in deze expo centraal.

Sint-Kruis was in de 19de eeuw een landelijk dorp met nog geen 200 woningen. Ze waren verspreid over drie bescheiden woonkernen (Sint-Kruis, Male, Vivenkapelle) en een uitgestrekt platteland met  boerderijen en kastelen. Er waren in 1809 slechts 1 100 en in 1830 zowat 1 500 Sint-Kruizenaars. De grond was overwegend in  handen van grootgrondbezitters: plaatselijke kasteelheren en vooral renteniers uit Brugge. Bijna een vijfde van Sint-Kruis was door hen bebost. Tegen de Brugse stadsrand woonden tuiniers. Grote en kleine boeren leefden overwegend van de akkerbouw, vooral rogge en aardappelen. Weiland was er nauwelijks. Ter ondersteuning van deze boeren werd in 1890 de Belgische Boerenbond opgericht, met in 1919 een afdeling in Sint-Kruis. 

De expositie (gratis) en vooral de publicatie zijn geïllustreerd met nieuw fotomateriaal begin 1900 en met reproducties van schilderijen uit Sint-Kruise huiskamers. Fotografie kwam er pas eind 1800. Wie de expositie wil bezoeken kan dat op zaterdag 14 september (is de rustigste dag) en op kermiszondag 15 september telkens van 10 tot 18 uur. Groepen die een gegidst bezoek wensen, kunnen dat nog aanvragen voor maandagmorgen 16 september of dinsdag 17 september, via eric.colenbier@gmail.com (050.36.45.29). Tijdens de tentoonstelling is er ook verkoop van tweedehands boeken over kunst, Brugge en heemkunde. In de bar kun je nagenieten.

De publicatie is inhoudelijk heel divers. Je leest er hoe de landbouw in het Brugse evolueerde en studiemateriaal werd voor buitenlandse publicaties, waarvan enkele fragmenten vertaald in het boek voorkomen. Hoe situeren zich de Boerenbond en de Landelijke Gilde in de landbouwcrisis eind 1800? Welke evolutie maakte de Landelijke Gilde mee? Wie waren de Sint-Kruizenaars? Wat was hun beroep? Hoe werd de grond benut? Wat groeide er op en hoe evolueerde dat? Wie waren die (groot)grondbezitters aan wie de landbouwers en tuiniers pachtten? Elk bewoond perceel wordt besproken qua eigenaars, bewoners en  woning. Dit alles is geïllustreerd met schilderijen van Sint-Kruis, met detail- of volledige weergaven van de kaarten en met foto’s uit familiearchieven. Te koop vanaf zaterdagmorgen 15 september aan 18 euro (170 p., vierkleuren). Bestellen kan via johan.duyck@hotmail.com of eric.colenbier@gmail.com . Betalen kan contant of via voorafbetaling op nr. BE95 7512 0976 4358 van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.