👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Tentoonstellingen -  2018 Zestig jaar Brugs Ommeland -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2018 Zestig jaar Brugs Ommeland

15 – 16 september 2018: “Zestig jaar vzw Brugs Ommeland, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle”.

Deze heemkundige koepelorganisatie werd in 1958 gesticht in Sint-Andries en dankt zijn naam aan Maurits Vancoppenolle (1910-1955), een te vroeg overleden volkskundige uit Sint-Andries. Omdat hij zijn naam liever West-Vlaams zag, werd zijn naam postuum aangepast en aan de kring gegeven: Van Coppenolle.

Gaandeweg ontstonden binnen de schoot van de Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle deelwerkgroepen. In de expo stelden zij zich voor met hun voornaamste realisaties. Werkgroep Brugs Dialect organiseert sinds 1983 geregeld op zondagmorgen een Brugs uurtje. Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis verzamelt, bestudeert en deelt sinds 1988 informatie over erfgoed, heemkunde en geschiedenis van Sint-Kruis. Werkgroep Erfgoed Sint-Andries en Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels doen dat respectievelijk sinds 2003 en  2011 voor hun deelgemeente.  Brugs Kokerellen verdiept zich sinds 2004 in oude recepten en eetgewoontes.  De redactieploeg van Brugs Ommeland verzorgt een driemaandelijks tijdschrift met artikels over geschiedenis, archeologie en heemkunde in het Brugse ommeland.

Sinds 2008, 50 jaar werking, mag de kring zich ‘Koninklijk’ noemen. De vereniging is ondertussen een vzw geworden, bestuurd door een raad van bestuur en de leden van de algemene vergadering.

Al dat werk is mogelijk door een trouwe groep vrijwilligers. Die werkgroepen vergaderen en werken in De Zorge, waar de vereniging sinds 1976 zijn vaste stek heeft. De bijzonder rijke bibliotheek en de collecties zijn elke donderdagnamiddag door iedereen te raadplegen. Als het specifiek over Sint-Kruis gaat, spreek je best voordien af via deze site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-