šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Tentoonstellingen -  2017 Omwalde hoeven -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2017 Omwalde hoeven

Foto van Johan Duyck

16-19 september 2017: “Omwalde hoeven in Sint-Kruis en Male”

 

Sint-Kruis bleef lange tijd een landelijke gemeente waar akkers, bossen, hoeven en kastelen het landschap bepaalden. Niet alleen de kastelen, maar ook de meeste hoeven die opklimmen tot de volle middeleeuwen, werden voorzien van een omwalling. Een walgracht had een verdedigende functie. Maar vooral gaf een omwalling status en prestige aan de woonplaats en zijn bewoners. Dit verklaart waarom veel “gewone” hoeves werden omwald. Dit geldt zeker voor Sint-Kruis. Vandaag is Sint-Kruis evenwel een verstedelijkte gemeente geworden en veel walsites zijn verdwenen. Bij nog bestaande hoeves verdween intussen vaak de omwalling.

 

Over tien zo’n sites waarover nog geen publicatie verscheen (Avignon, Bassevelde, Beaupré, Blauwkasteel, Bouchoute/Ter Lo, De Spijker, Montpellier, Puydenbroek, Ten Poele, ’t Walleken)” werkten leden van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis elk een studie uit rond bepaalde vragen. Van wanneer dateert de oudste vermelding? Wat betekent de naam? Wat is de historiek van de site en wie waren de eigenaars en bewoners? Welke sporen zijn te zien op oude kaarten en in het huidige landschap? De zoektocht bracht ons in contact met sympathieke bewoners die ons graag hun verhaal vertelden of illustratiemateriaal toevertrouwden. Jos Rondas schreef een originele bijdrage over stinzenplanten. Dat zijn typische planten voor oude sites.

 

De rijk geïllustreerde expobrochure, die de getoonde panelen bundelt, was in een mum van tijd uitverkocht. De interesse naar de geschiedenis van de plaats waar men woont is duidelijk groot. 

Foto's van Johan Duyck

Foto van Johan Duyck Foto van Johan Duyck

 

 

 

Foto van Johan Duyck Foto van Johan Duyck