šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Tentoonstellingen -  2015 Aan tafel -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

19 - 22 september 2015:  “Aan tafel! Voedselverwerking in Sint-Kruis tussen 1945 en 1970”. 

 

Dirk Callewaert, Pol Declercq en Walter Smolders brachten aan de hand van foto’s en talrijke realia in beeld hoe snel de productie en verwerking van voeding veranderd is in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle. In de landbouw deed de technologie zijn intrede. Middenstanders pasten zich aan om weerwerk te bieden aan de opkomende winkelcentra. Door de stijgende koopkracht veranderden ook de eisen van de consument die een vlotter transport vereisten. Het wegennet werd daarvoor aangepast en uitgebreid. Er werd grootschalig verkaveld, vooral in Male, waardoor het landbouwkarakter van onze gemeente kleiner werd. Het zelf telen en verwerken van fruit en groenten verminderde thuis zienderogen, samen met het kweken en slachten van pluim- en kleinvee.

Naast foto’s uit de privécollectie ‘Mada Cafmeyer’, in het bezit van Dirk Callewaert, riepen ook heel wat realia uit het tuin- en landbouwleven en uit de toenmalige keuken herinneringen en verhalen op. Bij het slachten en verwerken van een varken ging niets verloren en had elk lid van het gezin zijn of haar taak. Talloze huismoeders legden groenten en fruit in of bewaarden die gesteriliseerd in bokalen. Velen hadden thuis een worstenmolen, koffiemolen of graanmolentje staan. Heel wat goederen zoals smout en boter werden in geglazuurde aarden potten bewaard. Zaken zoals de weegschaal voor eieren of de graanmolen zullen ongetwijfeld bijzondere aandacht krijgen

Een publicatie hierover: Callewaert, D. & Smolders, W. (2015). Zwijg… en eet je bord leeg! Hoe men het bord vol kreeg in Sint-Kruis 1945-1970.

Foto’s tentoonstelling: Monique Depraetere en Michel Van den Brande

bij de foto: Jozef Lamote als thuisslachter omstreeks 1960 (foto uit de collectie Marcel Dhoore) heemkunde, tentoonstelling, aan tafel

V© copyright foto's van Maurice Vanparys