šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Tentoonstellingen -  2006 Sint-Kruis in den grooten oorlog -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2006 Sint-Kruis in den grooten oorlog

De kermisexpositie van september 2006 schetste de betekenis van een bezetting voor een concreet dorp als Sint-Kruis. In kastelen en burgerwoningen huisden militairen die zich graag lieten fotograferen, bv. in de huidige Prins Albertstraat. Affiches geven Duitse verordeningen weer. Luchtfoto's en particuliere foto's tonen het effect van bombardementen. De expo had ook aandacht voor het monument van de gesneuvelden en schetst de afgebeelde slachtoffers.  

Voor de gelijknamige publicatie zocht Pol Declercq op onder welke omstandigheden 41 Sint-Kruise militairen sneuvelden. Het boek bevat ook een militaire biografie van 422 militairen uit Sint-Kruis en dus ook Vivenkapelle tijdens de oorlog van 1914-1918, een kroniek van die vier jaren en Duitse lijsten van bv. kastelen. Een getuigenis van Julien Schaeverbeke over zijn ervaringen aan het front maken het verhaal levendig.