šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Versnick Raymonda -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Versnick Raymonda

Het verhaal van Raymonda Versnick uit Sint-Kruis.

 

Raymonda Versnick werd geboren op 13 februari 1913 in de Schaakstraat te Sint-Kruis. Haar vader Camiel Versnick, geboren in Sint-Andries op 4 april 1885, was getrouwd met Marie De Baets uit Oedelem. Later woonden zij nog in de Brieversweg en in de Pelderijnstraat, te Sint-Kruis.

In de voormiddag diende hij bij diverse landbouwers de melkkruiken af te halen om ze naar Brugge te brengen, wat in het begin nog met een hondengespan gebeurde. Zijn hoofdberoep was echter kolenhandelaar, natuurlijk meest op Sint-Kruis en Male. Dit gebeurde met paard en kar, maar soms ook bij middel van de kruiwagen. Daarbij kwam nog het leveren van stoofhout, vooral naar Blankenberge.

Het gezin telde drie kinderen, Raymonda, MarcelIa (°1914) en Albert (°1920). MarcelIa was gedurende vijftig jaar de trouwe huishoudster bij de familie Charles Janssens, de latere directeur van de Gistfabriek in Brugge. Zij stierf op 16 december 1996. Het was toen nog de tijd dat veel jonge meisjes, vanaf de leeftijd van ongeveer vijftien jaar, gingen dienen bij welstellende mensen. Zij verzorgden er het huishouden, kuisten, kookten, wasten, streken, en deden allerlei andere huishoudelijke klusjes.

Raymonda Versnick kwam terecht bij de famile Van Robaeys, in de Prins Leopoldstraat te Sint-Kruis, waar zij enkele jaren werkzaam bleef. Daarna diende zij in het huis van de directeur van de Bon Marché te Brugge. In 1937 trouwde zij met Alphonse Vandenbroele die daar gedurende 46 jaar meestergast was, en gestorven is in 1975. Zij kregen samen een zoon, Gilbert.

In 1965 werd Raymonda Versnick lid, en in 1974 bestuurslid, van de K.B.G. (Kristelijke Bond Gepensioneerden). Vanaf 1987 bezoekt zij alle leden van de bond in de klinieken van Brugge, Sijsele en Knokke. Uitgerekend mogen wij stellen dat zij tot nu toe meer dan 1500 ziekenbezoeken afgelegd heeft.

A. Vermeulen, 1998

Raymonda overleed op 18.01.2008