šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Van de Vannet Gerard -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Van de Vannetrustend bloemist & bloemenhandelaar
Geboren  8.9.1905
Schaakstraat 32
8310 Brugge 3 Sint-Kruis

In 1952 - juist dertig jaar geleden - opende Gerard Van de Vannet langs de Moerkerksesteenweg 159 de eerste bloemenwinkel te St.-Kruis in het pand waar thans Jozef Lonneville eenzelfde handel uitbaat onder de benaming COSMA.
Het is een kleine gebeurtenis die nu omzeggens achteloos voorbijgaat, maar in die tijd was het iets nieuws en betekende het een grote aanwinst voor Sint-Kruis, al dachten velen toen dat een bloemenwinkel hier niet kon renderen.
Maar men had het mis voor, want Gerard Van de Vannet was een telg uit een bekende familie van bloemisten en zijn goede faam een waarborg voor succes.
Gerard Van de Vannet werd op 8 september 1905 te Sint-Kruis geboren als enige zoon van Richard Van de Vannet en Marie D'Hertoge.
Zijn ouderlijk huis stond toen langs de Moerkerkse steenweg 74 waar later Gerard Soete zijn beenhouwerij zou vestigen.
Vader had er twee serres staan.
Ernaast was de laurier- & palmkwekerij van Vyncke in aktiviteit, die later aan de familie Mahieu zou overgaan en waar nu een nieuwe wijk zal worden ingeplant door de Brugse Bouwmaatschappij. Men kweekte vooral geraniums, petunia's, asters, margrieten, chrysanten en alle andere planten waarmede men naar de markten kon trekken te Brugge, Blankenberge, Knokke en zelfs Wenduine en Den Haan.

Later baatte men nog een bloemenwinkel uit te Brugge aan de Geldmuntstraat 22 naast het Hotel De la Monnaie van de familie Heinkens.
Pier Van de Vannet, grootvader van Gerard, was ook reeds bloemist. Aanvankelijk was hij bedrijvig bij de familie van Caloen te St.-Andries eigenaar van het kasteel en domein dat nu toebehoort aan de Witte Paters van Afrika.
Pier had evenwel elf kinderen en zag voor hen helemaal geen toekomst meer wanneer hij verder voor rekening van een ander bleef werken.
Hij stichtte een eigen bedrijf in de Bapaumestraat te Brugge waar hij groenten en bloemen begon te kweken. Drie generaties bloemisten zouden elkaar opvolgen, alle gekenmerkt door hun uitgesproken liefde voor het beroep.

Richard, de vader van Gerard, begon zoals hierboven vermeld een bloemisterij langs de Moerkerksesteenweg, maar in 1908 verhuisde hij naar de Prins Albertstraat 3, waar het bedrijf zou blijven bestaan tot het jaar 1975 toen Donald Bleyaert het kocht en er parkeergarages oprichtte.
Te vermelden is hier wel dat vader Richard zijn twee serres eenvoudig met mankracht heeft laten verplaatsen. Met een 10-tal stoere kerels werden de kappen van de serres in hun geheel van de Moerkerksesteenweg naar de Prins Albertstraat gedragen! Een verhuis die tot de verbeelding spreekt.
Gerard liep eerst school bij de Zusters Apostelinnen en ging daarna studeren aan het St.-Leo-college tot hij niet meer schoolplichtig was en eindelijk in het bedrijf van vader kon stappen om er het beroep te leren. Het was inderdaad de grote droom van Gerard om eenmaal bloemist te kunnen worden zoals zijn vader en grootvader het waren geweest. Als kind reeds had hij een levendige belangstelling voor bloemen en planten en het was zo uitgesproken dat hij in de serre en in de tuin van vader een hoekje kreeg toegewezen waar hij als kind zijn talenten kon uitproberen en dat het lukte werd bewezen door het feit dat vader soms van zijn kweek meenam naar de markten en dit tot grote fierheid van de kleine Gerard.
Het waren jaren van hard werken, want in een bloemisterij is er altijd iets te doen en het werk is er in feite nooit gedaan. Maar het waren de schone en onvergetelijke jaren uit de jeugd waaraan Gerard nu met veel heimwee terugdenkt.

Ontspanning vond Gerard toen in het boogschieten dat werd beoefend op een gaaipers in de weide van de familie Van Hooricx waar hij samen met Viane, Roger Monballieu, de gebroeders Blomme, Jozef en André Debruyne, Walter en Gaston Van Hooricx en anderen de "bende van smeer-op" vormde die bleef bestaan tot de leden van het clubje begonnen te vrijen.
Gerard zelf ging nadien vroeg over naar de St. Sebastiaansgilde van St.-Kruis, toen nog de Vrije Archiêrs van Maria-Theresia genoemd, gilde die zijn wip had waar nu het Winkelcentrum is gelegen en zijn lokaal in de toen aldaar bestaande herberg 't Gildenhuis waarnaar het huidig cafetaria is genoemd.

De wip die er stond was een metalen constructie die "Eifel" werd genoemd omdat zij gebouwd was volgens hetzelfde principe als de Eifeltoren te Parijs.

Gerard is thans ere-raadslid van deze 506 jaar oude Gilde. In 1932 trad Gerard in het huwelijk met Martha Huyghe wier ouders een bekende messenslijperij hadden te Brugge.

Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Pierre, Marie-Thérèse en Johanna. Johanna is bij velen bekend geweest omdat zij na het overlijden van haar moeder in 1963 de bloemenwinkel heeft opengehouden tot aan haar huwelijk.

In 1952 legde oud-wielrenner Denys zijn fietsenhandel stil en gaf zijn werkplaats in onderhuur aan Gerard Van de Vannet  die er een bloemenwinkel begon.

In 1954 kwam ook de herberg vrij en Gerard huurde het huis en opende aldaar de herberg "Goudblomme" die nu is verdwenen.

Na het overlijden van zijn echtgenote trad Gerard opnieuw in het huwelijk met Madeleine Reyserhove die ook op een droevige wijze weduwe was geworden. Samen hebben zij een nieuw geluk opgebouwd en wie hen een bezoek brengt in hun bescheiden

woning aan de Schaakstraat 32 weet dat beide mensen alles voor elkaar betekenen. Het is deze uiterst kostbare bloem der liefde die Gerard Van de Vannet thans koestert en als geen ander laat openbloeien in de stilte van de welverdiende rust die hij nu reeds sinds 1976 samen met zijn echtgenote geniet.

 

St.-Kruis 14 mei 1982

Mr. Johan WEYTS