šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Van Maldegem Jan -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Van Maldegem Jan

Ludo Vandamme (2014)

Jan (Joannes) van Maldegem was de eerste prior van de kartuis Genadedal in Sint-Kruis, van ca. 1318 tot 1324.

Vermoedelijk was Jan afkomstig van Maldegem. Hij overleed wellicht in de kartuis van Herne op een 13de mei, vóór 1337. Andere bronnen laten hem overlijden op 13 mei 1380 in Sint Anna-ter-Woestijne, de vrouwelijke kartuis in Sint-Andries, net buiten Brugge. Over zijn familie is niets bekend. Een Joannes van Maldegem (+ 16 april 1386) wordt bovendien in 1369 vermeld als vicarius (rechterhand van de prior) in de Gentse kartuis Koningsdal.

Jan trad als jonge kartuizer vóór 1305 in de kartuis van Sint-Omaars (Pas-de-Calais, Fr.) in. Toen in Sint-Kruis een nieuwe kartuis werd opgericht, Genadedal, werd Jan er de eerste prior. Onder zijn prioraat traden talrijke kartuizers in, onder meer afkomstig uit de kartuis van Sint-Omaars, de Sint-Andriesabdij en de Brugse Sint-Donaaskerk. Tevens werden de kloostergebouwen afgewerkt en de bezittingen uitgebreid. Het betrof onder meer gronden in de onmiddellijke buurt van het centrale perceel in Sint-Kruis, het Coolstick, en in de parochie Zande. Belangrijke schenkers van gronden waren Jan van Koekelare, Adam van Waaskapelle, Andries van Hove en de kartuizer Michiel Celiau. De familie Vander Buerse en Egidius van Aartrijke schonken renten. Jan van Maldegem verliet Genadedal in 1324 om prior te worden in Herne, in Vlaams-Brabant; in Sint-Kruis werd hij opgevolgd door Jan de Backere. Volgens een late bron werd Jan nog 11 jaar lang geestelijke leidsman van de kartuizerzusters van Sint-Anna-ter Woestijne, net buiten Brugge.

Jan van Maldegem legde als eerste prior een stevig fundament voor de kartuis Genadedal. In zijn korte beleidsperiode zorgde hij voor een stevige materiële basis (gebouwen en grondbezit) en bouwde hij een hechte gemeenschap met 11 kartuizers uit.

Van Jan van Maldegem zijn geen publicaties bekend

J. VANDEMEULEBROUCKE, 'De eerste jaren van de kartuis Genadedal te Sint-Kruis (1318-1324)', in: Biekorf, 68 (1967  p. 217-229.

J. DE GRAUWE, 'Chartreuse du Val-de-Grace à Bruges', in: Monasticon belge, 111: province de la Flandre Occidentale, 4, Luik, 1978, p. 1198-1199.

J. DE GRAUWE, 'De bewoners van de Gentse kartuize Koningsdal: een index', in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 53 (1999), p. 135.

http://www.cartusiana.org/node/34