šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Van Eeghem Camiel -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Van Eeghem Camiel

Camiel Gustave VAN EEGHEM werd geboren te St.-Kruis op 24 mei 1879 en is er overleden op 4 februari 1955.
Hij was de zoon van Henri en Idalie Sophie BALLEGEER, geboren te Oostkamp op 10 mei 1852 en overleden te Assebroek op 11 december 1931. Zie hieronder uitreksel uit geboorteakte   www.archiefbankbrugge.be 


Hij huwde te St-Kruis op 22 augustus 1911 met Maria DEBRUYCKERE, geboren te St-Kruis op 29 april 1885 en er overleden op 27 juli 1975, dochter van meester-timmerman August DEBRUYCKERE geboren Brugge 28 januari 1859 en te St.-Kruis overleden 18 februari 1937 en van Virginie GADEYNE, geboren Oostkamp 2 januari 1857 en te St.-Kruis overleden 24 september 1905.

Timmerman A.DEBRUYCKERE woonde hoek Moerkerkesteenweg en Brieversweg en had er ook zijn timmerwerkplaats. Op de grond van zijn schoonvader bouwde Camiel VAN EEGHEM het huis, thans nr 329, om er na zijn huwelijk zijn intrek te nemen. Achter het huis had hij zijn werkplaats en naast de woonst een poort waarboven de aanduiding van zijn bedrijf.
Hier bleef hij wonen tot 1954.

 

1. Voorzijde Moerkerkse Steenweg.
2. Achterzijde Brieversweg.
3. Hoek Moerkerkse steenweg- Brieversweg.


Enkele jaren na zijn huwelijk moest Camiel optrekken naar de oorlog. Onder stamnummer 7298 werd hij ingedeeld bij de Vestingstroepen Antwerpen 5Artillerie 3Batterij. Bij de vestingstroepen waren de niet meer zo jonge soldaten ingedeeld. Tijdens de terugtocht ujit Antwerpen belandde Camiel in Nederland, waar hij vier jaar in krijgsgevangenschap leefde.

Camiel was geen aannemer die het hield bij bevelen tot zijn medewerkers, waaronder Richard REYS, maar sloeg zelf de handen aan de ploeg en werkte steeds mede. Hij had de reputatie zeer soliede woonhuizen te bouwen o.a. een vijftal rechtover zijn eigen woonplaats.
De laatste bouw die hij afwerkte betreft het grote renteniershuis van de landbouwfamilie Musschoot, afkomstig uit Beernem, maar later uitbaters van de grote hoeve langs de Broekweg. Het huis, gebouwd anno 1950, aan de vroegere Leegweg , thans Aardenburgseweg nr 53, werd de plaats waar de zes ongehuwde kinderen MUSSCHOOT Romanie, Leonie, Achiel , René, Leon en Elisa hun levensavond kwamen slijten.
Dit grote huis kwam na overlijden van de broers en zusters MUSSCHOOT door erfenis in bezit van Jeanine MUSSCHOOT, enige dochter van neef Jérôme, die het thans bewoond.
In 1953 werd in opdracht van Camiel de bergplaats naast zijn huis afgebroken om er een woonhuis op te trekken, werk uitgevoerd door aannemer Albert BLOMME.
Camiel nam er zijn intrek maar verbleef er slechts één jaar gezien zijn overlijden in 1955.
Ook het huis nr. 325 aan de Moerkerkesteenweg werd door hem opgetrokken voor zijn twee schoonzussen Magdalena geboren St-Kruis 16 september 1897, overleden te Brugge op 12 maart 1974, en Augusta DEBRUYCKERE, die beide ongehuwd bleven

 

Camiel was niet alleen een geëerd aannemer-metser, hij was ook een trouw lid bij de schuttersgilde " De Vrije Archiers van Ste Sebastiaan". Hij was er "sire" in de periode 1926-1930. (periode waar slechts om de 3 jaar voor "sire" werd geschoten.) Hieronder de foto van Camiel als "sire" met de Carondelet-breuk van ca. 1560 rond de hals.

foto fam. Van Eeghem foto fam. Van Eeghem

Het gezin Camiel VAN EEGHEM-Maria DEBRUYCKERE
kinderen:
1/ Henri °St.-Kruis 1 juni 1912, werd hoofdarchitect der Provincie West-Vlaanderen, secretaris van de Orde der Architecten, West-Vlaanderen en lid van de commissie stedenschoon Brugge. Hij huwde met DELANNOY, had twee kinderen Bernard en Martine en overleed op 24.12.1974
2/ Paula, geboren St.-Kruis op 16 oktober 1913 bleef ongehuwd en woont ter Moerkerkesteenweg nr. 327.
3/ Elisabeth, geboren St.Kruis 2 april 1915 huwde Raymond ABSOLON, geboren Amsterdam 9 december 1916, zelfstandig kleermaker en later bij Marvan en overleden Assebroek 30 juni 1980.
Elisabeth hield ca 28 jaar het oudste Brugse café Vlissinghe open en woonde ter Carmerstraat Brugge. Elisabeth overleed te Brugge op 16 februari 2006. Zij hebben twee kinderen. Katrien huwde Wilfried CARDINAEL, sales manager in de verpakkingsindustrie, en Ann huwde Elie PETITJEAN, kapitein ter lange omvaart
4/ Maria, geboren op 2 december 1919, ze was gehuwd met Raymond Van Dierendonck, beenhouwer, kregen een dochter Annemie en  ze stierf te Brugge op 15 december 2004.

 

.