šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Sourie Louis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sourie Louis

Sorie Louis werd geboren te Sint-Kruis op 24.05.1910.
Hij verwierf bekendheid als omancier, biograaf en essayist. Onder zijn belangrijkste essays citeren we:
- Prosper Van Langedionck (1942)
- Vlaams Letterkundig Lexicon (1951)
- Hij schreef enele romans en wijdde  aan Vlaamse figuren o.m. aan Constant Lievens, Amaat Vincke en Pastoor Van Haecke.
Hij overleed te Brugge op 22.08.1962.