šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Louagie Gerard -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Louagie GerardRustend handelaar
Knokke Heist-aan-Zee 2.3.1932
Kartuizersstraat 132
8310 Brugge Sint-Kruis

"In het binnenste van mijn hart ben ik steeds boer gebleven" zegt mij Gerard Louagie, die op 1 februari 1992, na 32 jaar zijn bloeiende handel definitief heeft overgelaten aan de jonge en dynamische Wim Vandenbussche en echtgenote. "Het is eigenlijk onder invloed van mijn vrouw Lieve dat ik in de handel ben terechtgekomen. Bij haar thuis, bij Camiel Loeys en Margareta Bonte, nabij de molen langs de Graaf Jansdijk, was het ook één en al handelsbedrijvigheid vooral in kolen en aardappelen.


Na ons huwelijk op 26 april zijn wij ons op 1 mei 1960 te Sint-Kruis komen vestigen in het centrum van de gemeente, in het huis waar Albert Danneels tot dan zijn schoenhandel had uitgebaat, om er een voedingszaak te beginnen met als uitschieters verse groenten en fruit van hoge kwaliteit.
De handel werd onmiddellijk een groot succes en reeds in 1966 moest een eerste
​verbouwing worden uitgevoerd. In 1971 werd een tweede en omvangrijke verbouwing gerealiseerd, waardoor de winkel werd herschapen in een kleine supermarkt


In de eerste periode van 1960 tot 1966 noemde de winkel "GROSCO", en van 1966 tot 1971 werd de handel gedreven onder de benaming "IFA", met de gebroeders Maenhout telkens als leveranciers. In 1971 werd toegetreden tot de verkoopsorganisatie van de familie Demeyere uit Maldegem onder de benaming "TIP" en in 1982 werd tenslotte overgeschakeld naar "SAKO UNIDIS" waardoor de modernste organisatie- en verkoopstechnieken hun intrede deden in de handelszaak".

Gerard Louagie werd op 2 maart 1932 geboren als oudste zoon van het gezin René Louagie en Aernoud Urbanie, landbouwers langs de Knokkestraat te Duinbergen Heist-aan-Zee. Het was een grote en bloeiende hofstede waar iedereen thuis en welkom was en waaraan Gerard met veel heimwee en liefde terugdenkt. "Tot mijn 28ste jaar ben ik boer in 't herte geweest". En Gerard vertelt dan honderduit over de mooie en onvergetelijke jaren die hij thuis heeft beleefd samen met zijn broers Georges en Rudolf en zijn zusters Godelieve, Hélène, Monique en Hilda. Het was een hofstede met een grote veestapel en dagelijks kwamen tientallen mensen langs om zich te bevoorraden in bij te wonen en dan hun aankopen

onmiddellijk te doen om zo zeker te zijn van de versheid en de juiste oorsprong van de melk. Ook voor eieren was dit het geval, maar de vraag overtrof soms het aanbod en soms hadden ze op de hofstede Louagie zoveel vraag naar verse eieren, lacht Gerard, dat zij ze 's morgens heel vroeg gingen kopen.bij andere boeren om ze dan tijdig in hun eigen kippennesten te leggen tegen dat de eerste Joden kwamen om die vers gelegde eieren rechtstreeks uit de nesten te komen opkopen.

 

Als kind liep Gerard Louagie school te Duinbergen zelf, maar zijn middelbare studies voltooide hij te Knokke bij de Broeders Xaverianen, waar hij ook actief lid was van de K.S.A., jeugdbeweging waarin zijn zoon Johan later te Sint-Kruis zoveel energie zou besteden.

Op 26 april 1960 is Gerard Louagie in de Heilige Margaretakerk te Knokke in het huwelijk getreden met Lieve Loeys. Het werd een gelukkig huwelijk, gezegend met een zoon Johan op 2 april 1961 en een dochter Annemie op 27 september 1962.

Een speelse glimlach verschijnt op het gezicht van Gerard Louagie als hij terugdenkt en vertelt aan de vele Joden die in Duinbergen en Heist op vakantie kwamen, en zich bij hen thuis kwamen bevoorraden in zuivelprodukten. Alles moest levend vers zijn. De Joden wilden slechts eieren kopen als zij ze zelf van de kippennesten konden rapen en slechts melk drinken dat zij zelf hadden zien melken ter plaatse. Om die reden kwamen zij dan ook steeds vroeg in de ochtend om het melken te kunnen zien gebeuren.
Gerard had zich vast voorgenomen zich volledig te integreren in Sint-Kruis, en van bij zijn aankomst heeft hij dan ook onmiddellijk contact gelegd met de mensen en de verenigingen van Sint-Kruis. Reeds de eerste weken na zijn aankomst ging hij regelmatig uit kaarten met kapper Richard Rouckaert. Na enkele maanden werd hij uitgenodigd lid te worden van de Keizerlijke en Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Sint- Kruis, die toen nog gevestigd was in de tuin van de toenmalige herberg 't Gildenhuis, en waar op een eifel werd geschoten op staande wip. Hij had er als peters de smid Daniêl Sabbe en de uurwerkmaker Albert Vanderostyne..
Poupaert was toen hoofdman, maar in feite werd de schuttersgilde toen geleid door stadhouder Petrus Linthout totdat in 1965 Antoine Huys hoofdman werd. Gerard werd in de schuttersgilde vrij vlug raadslid en daarna hofmeester. Hij oefende evenwel ook in opvolging van Joseph Vanden Bilcke de functie uit van griffier gedurende tien jaar, om tenslotte stadhouder te worden, functie die hij thans nog steeds vervuld.
Ook in andere schuttersgilden was hij zeer actief. Zo is hij ook bestuurslid in de gilde "Door sneeuwen vorst" en stadhouder in "De heerlijkheid van Tillegem" schuttersgilde te Sint-Andries. Hij is ook lid in de Sint-Sebastiaansgilde te Sint-Pieters en te Knokke, waar hij meer dan 25 jaar lid is.
De mooiste titel die hij evenwel behaalde in zijn schutterscarrière is deze van Keizer in de Koninklijke en Keizerlijke SintSebastiaansgilde van Sint-Kruis waar hij de vijfde Keizer werd sinds de stichtingsdatum 1476. Hij was inderdaad slechts de vijfde schutter die er in slaagde sinds Karel de Stoute, om drie opeenvolgende jaren de titel van Koning te schieten waardoor hij als Keizer werd vereremerkt.
Een ander hoogtepunt in zijn schuttersloopbaan was ongetwijfeld het bezoek dat Zijne Majesteit Koning Boudewijn bracht aan de schuttersgilde in Sint-Kruis in september 1976.
Gerard Louagie heeft evenwel een ruime belangstelling, en zo is hij ook reeds meer dan 10 jaar lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Dosko Sint-Kruis, de lokale voetbalploeg, waarvan hij één van de steunpilaren mag worden genoemd. Toch bleef hij al die jaren belangstelling hebben voor de belangen van het zelfstandig beroep, en was hij actief bestuurslid van het Nationaal Christelijke Middenstandsverbond te Sint-Kruis, het N.C.M.V., waarvan hij propagandist was, overtuigd als hij was van het enorme belang van solidariteit tussen de zelfstandigen in een interprofessionele beroepsorganisatie.Gerard is een actieve persoonlijkheid die energiek en doortastend weet op te treden als het nodig is, maar vol begrip van vrijgevig voor de zwakkere of hulpbehoevende. Zijn linkerhand weet niet wat zijn rechterhand weggeeft. Hij is iemand met een vaste houding en een rechte lijn in zijn leven. Heel wat mensen waarderen dit in hem. Ook al worden deze karaktertrekken bij anderen soms verkeerd geïnterpreteerd.Sinds 1 februari 1992 verkoos Gerard met Lieve op rust te gaan in het prachtige en rustige huis gelegen in de Kartuizersstraat 132 te Sint-Kruis, van waaruit hij uitzicht heeft op het schuttersterrein van zijn geliefde Sint-Sebastiaansgilde, en de speelvelden van Koninklijke Dosko Sint-Kruis.
Wij wensen Gerard en Lieve nog vele lange gelukkige jaren toe in hun gezellige woning, en hopen dat Gerard zich nog lang verder onbaatzuchtig zal willen inzetten ten bate van de jeugd en de sport te Sint-Kruis.

Sint-Kruis, 20 april 1992,

Johan Weyts
Genomen uit "De Middenstand van Sint-Kruis" 1992

Gerard overleed op 25.02.2005.