šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Dousselaere Maurits -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Als illustratie van het talent van Maurits Dousselaere tonen we hieronder een viertal etsen van zijn hand. We herkennen achtereenvolgens het verdwenen Gildenhuis en de kerk op het dorpsplein van Sint-Kruis, de Sint-Salvatorskathedraal gezien vanuit de Steenstraat, de Kruispoort bij vroegere herstellingswerken en het avondmaal van Tijl Uilenspiegel bij het kasteel Rooigem …één van de dertig etsen die Maurits in 1978 tekende als voorstudie voor een niet-gepubliceerd Uilenspiegelverhaal.

Verdwenen Gildenhuis en de kerk op het dorpsplein van Sint-Kruis Sint-Salvatorskathedraal
de Kruispoort avondmaal van Tijl Uilenspiegel bij het kasteel Rooigem


 Tekst en foto’s: Johan Duyck (C)

Maurits Dousselaere

Maurits Dousselaere

 In Sint-Kruis hebben in de loop der jaren een aantal zeer getalenteerde kunstschilders gewoond en gewerkt zoals Georges De Sloovere (°1873 +1970), Julien Schaeverbeke (°1896 +1984), Walter Jonckheere (°1924 +1999)… Minder bekend is Maurits Dousselaere (°1923 +1985), de talentrijke tekenaar en schilder die in de Julius Dooghelaan woonde en zich vooral bekwaamde in het maken van wit-zwart - of ingekleurde etsen. Maurits was lid van de kunstkring Iris. Hij zocht zijn onderwerpen vooral in het monumentale erfgoed van het Brugse Ommeland en installeerde zich vaak ter plaatse met teken- en schildersgerief.

 


 

Op de voorgrond: kunstschilder Maurits Dousselaere aan het werk op het voetpad van de Moerkerkse Steenweg (Sint-Kruiskermis 1976)