šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Degraeve Maria -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Degraeve Maria


Echtgenote Jonckheere Jules
Maalse Steenweg 125
8310 Sint-Kruis

Maria De Graeve is één van die uitzonderlijke vrouwen die het hebben waargemaakt om een grote inzet voor het eigen gezinsleven te koppelen aan verantwoordelikjheden in het maatschappelijk en sociaal leven. Eerder teruggetrokken en bescheiden van aard straalt zij toch de stille kracht uit die haar grote en verscheiden activiteit overspant.
Spontaan komt zij naar voren om mede verantwoordelijkheid op te nemen en met veel inzet wilskracht en toewijding werkt zij dan aan de haar toevertrouwde taken.
In de scouts, het C.M.BV., het C.R.M. en nog zovele andere verenigingen en organisaties heeft ze zich ingezet. Toch zal het haar grootste verdienste blijven een gezin van zes kinderen te hebben geleid en bezield in wel en wee.


Eén maal de studies voltooid ging haar aandacht naar de V.K.B. (Burgersjeugd). Na enkele maanden werd zij evenwel gevraagd verantwoordelijkheid te nemen bij de vlaams Katholieke Meisjesgidsen waar zij in 1943 werd aangesteld als Districtcommissaris en nadien tot dienstdoende Provinciecommissaris.
Dit verplichtte haar de ganse provincie WestVlaanderen te doorreizen.
Vooral Roeselare, Ieper en Oostende moesten veel worden bezocht.
Het waren lange dagen en de verplaatsingen verliepen meestal per tram.


In 1947 verloofde zij zich met Jules Jonckheere, ingenieur voor waters en bossen, met wie zij op 30 april 1949 in het huwelijk trad.
Toch zou zij zich twee jaar lang, tot in 1951 inzetten voor de Meisjesgidsen tot op het ogenblik dat haar gezin haar volledig opeiste.
Zes kinderen werden geboren in minder dan acht jaar tijd: Marc, Anne-Marie, Paul, Filip, Thérèse en Agnes.
In die drukke periode verzorgde zij ook haar vader die bij haar inwoonde.
Na zijn overlijden in 1961 werd zij lid van het C.M.B.V. waarvan zij in 1966 bestuurslid zou worden en in 1971 ondervoorzitster naast Mevrouw Viane-Tack.
Van 1978 tot 1982 was zij secretaris van het C.M.B.V. en nadien verzorgde zij de publicrelations en de namiddagactiviteiten.
In 1987 werd zij Voorzitster van het C.R.M., functie die zij tot op vandaag succesvol vervult.
Wij danken Mevrouw Jonckheere-De Graeve Maria voor haar grote inzet en toewijding in onze gemeenschap te Sint-Kruis, en hopen dat zij nog lange jaren gelukkig kan verder werken midden haar vrienden en vriendinnen, en gesteund door haar echtgenoot en mooi gezin.

Johan Weyts.
Genomen uit "De Middenstand van Sint-Kruis", 1989/1
met dank aan Mr.Johan Weyts, verantwoordelijk,uitgever