šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  De Pourcq Gaston -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Pourcq Gaston


Gaston De Pourcq, die geboren werd op 24 april 1926 is op 87-jarige leeftijd overleden in Residentie Berkenhof in Assebroek op 21 september 2013. Daar verbleef hij sinds zijn echtgenote Thérèse Bekemans, in 2011 overleed. Gaston komt uit een gezin van acht kinderen. Zijn ouders waren houthandelaar René De Pourcq en Alice Vrielynck.

Het koppel Gaston en Thérèse bracht het grootste deel van zijn leven door in de Schijfstraat (nu 't Bilkske), waar hij kerkmeester was op de parochie Heilige Familie.
Later verhuisden ze naar Sint-Michiels. Samen kregen ze negen kinderen, 29 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.
Gaston De Pourcq is vooral bekend als gewezen zaakvoerder van de houthandel NV De Pourcq langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Hij trad in de voetsporen van zijn vader René en runde, samen met zijn drie broers, meer dan dertig jaar het familiebedrijf. Tot op zijn 75ste, zelfs na de overname door Groep Swinnen in 1997, was hij aan de slag in zijn fabriek.
Samen met zijn broer Roger stond hij ook mee aan de wieg van basketbalclub Avanti Brugge. Hij was zelfs even voorzitter van de club en bleef letterlijk tot op het bittere einde zijn ploeg trouw, want hij regelde zelf de allerlaatste formaliteiten van het faillissement van de gewezen basketgrootheid.
Verder was Gaston De Pourcq ook lid van Rotary Club Brugse 't Vrije, van het bestuur van de regionale en nationale federatie die de houthandelaars verenigde en Gaston was tevens voorzitter van de "Koninlijke aloude hoofdcamere vander  rhetorijcken vande heylichen Gheest".
De jacht was zijn grote passie. "Vader was lid van verschillende jachtverenigingen, maar het liefst van al trok hij op zaterdag in zijn eentje, louter vergezeld door zijn hond, naar de Assebroekse Meersen om er te jagen", vertelt zijn zoon Marc.
"Op zondag kon je hem vinden in café 't Fortuintje in de Klaverstraat, waar hij samen met zijn vrienden van 'de brave joers' een kaartje legde. Al om 9 uur stond hij aan de deur te wachten tot het café openging. Zelfs toen hij niet meer zo goed te been was, voerden we hem naar zijn vaste afspraak. "
BH 27.09.2013