šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  De Meulemeester -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Meulemeester

De Meulemeester was een familie die in de negentiende en twintigste eeuw in Brugge actief was, voornamelijk in het bierbrouwen.

Antoine De Meulemeester was afkomstig uit Beernem en had zich eerst op de graanhandel toegelegd. In 1818-1820 kocht hij de brouwerij De Arend die sinds minstens 1553 bestond en gevestigd was in de Carmersstraat in Brugge. Hij en zijn zoon Jacques breiden de zaak uit.

De volgende generaties gaven aan de brouwerij, ondertussen aangevuld met een mouterij, stelselmatig uitbreiding. In 1906 stichtte Leon De Meulemeester met drie van zijn kinderen (Victor, Alphonse en Alice), de vennootschap 'Leon De Meulemeester en kinderen'. Na hem was Alphonse De Meulemeester de enige actieve vennoot. Na de Eerste Wereldoorlog was de brouwerij één van de voorname werkverschaffers in Brugge, met circa 200 werknemers.

Toen Alphonse, net als zijn broer Victor in 1927 overleed, werd door schoonzoon Louis Mahieu, vicegouverneur van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, initiatief genomen en werd een naamloze vennootschap opgericht, die meteen een fusie tot stand bracht met de brouwerij Belgica in Gent. De Brouwerij Aigle-Belgica werd voortaan door professionele directeurs geleid, terwijl familieleden zich beperkten tot een controlerende functie, als leden van de raad van bestuur of van het college van commissarissen. De brouwerij groeide uit tot de belangrijkste in Brugge en de ruime omgeving. Talrijke 'verplichte' cafés zorgden voor een verzekerde afzet.

In 1978 werd de vennootschap Aigle Belgica overgenomen door de nog veel grotere Brouwerij Piedboeuf uit Luik. De Jupiler-pils verving de Aigle-pils. In 1988 ontstond de grote fusie Piedboeuf - Brouwerij Artois uit Leuven, die de naam Interbrew kreeg. In 2004 kwam InBev tot stand als gevolg van de fusie Interbrew met de Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). In 2008 werd de multinational de grootste brouwer ter wereld door te fusioneren met de Amerikaanse brouwers Anheuser-Busch. De groep heette voortaan Anheuser-Busch InBev.

Patriotten
Onder de telgen van de naoorlogse generatie bevonden zich de zoon van Victor, de oorlogspiloot en schilder André De Meulemeester, en de kinderen van Alphonse van wie de meesten Brugge verlieten en andere wegen opgingen. Twee dochters behoorden tot de pioniers van de scoutsbeweging in België. Door hun engelstalige opvoeding waren de zes broers en zussen bijzonder anglofiel en gingen ze in het actieve of passieve Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Madeleine en Marcelle De Meulemeester maakten zich verdienstelijk door het verlenen van onderdak aan Joodse kinderen in hun woning in Bosvoorde. Hetzelfde werd gedaan in Sint-Kruis Brugge door hun broers. Bijna zestig jaar later nam één van de ondergedoken kinderen weer contact met hen op.
Werden opgenomen op de lijst van de 'Rechtvaardigen onder de volkeren' van Yad Vashem: Madeleine & Marcelle De Meulemeester in 1999, Charles De Meulemeester, Georges & Betty De Meulemeester, John & Josane De Meulemeester in 2001.

Genealogie
A1 Antoine De Meulemeester (Beernem, 28 juni 1776 - Brugge, 6 maart 1849)
was een zoon van de molenaar Charles De Meulemeester († Sint-Laureins 1819) en Maria Anne Strubbe (
Kaprijke1828). Hij trouwde (1) in 1802 met Coleta De Sloovere (1768-1839). In 1844 trouwde hij (2) met de 30 jaar jongere Maria Rommel (1807-1857). Hij was graanhandelaar en kocht begin van de negentiende eeuw (waarschijnlijk bij de openbare verkoping op 22 november 1817) de brouwerij De Arend in de Carmersstraat.

AA Coleta De Meulemeester (1803-)
AB Rosalie De Meulemeester(1806-1902). Zij trouwde met Alexander Valcke (1802-1871). Ze stichtten de brouwerij De Valk in de Katelijnestraat.
AC Jacques François De Meulemeester (Brugge, 1 december 1804 - 3 juni 1881). Hij trouwde met Johanna Marlier (1803-1878) en volgde zijn vader op aan het hoofd van De Arend. Hij was kerkmeester op de Sint-Annaparochie

ACA Adolphe De Meulemeester (1836-). Hij huwde met NN Stelmacher.
ACB Emile De Meulemeester (1837-1838)
ACC Emile De Meulemeester (1839-), richtte in 1861 een brouwerij op in Aalst. Hij trouwde met NN Van Sante.
ACD Jules De Meulemeester (Brugge, 1840 - Geel, 1880)
ACE Leon Antoine Marie De Meulemeester (Brugge, 17 december 1841 - 12 februari 1922). Hij trouwde met Virginie Verstraete (23 augustus 1839 - 2 juli 1885). In 1906 stichtte hij, samen met drie van zijn vier kinderen, Alice, Victor en Alphonse, de vennootschap onder gemeenschappelijke naam Leon De Meulemeester en kinderen. Leon hield tijdens de Eerste Wereldoorlog een uitgebreid dagboek bij, dat een levendig beeld van Brugge onder de Duitse bezetting weergeeft. Enkele jaren na zijn dood en bijna onmiddellijk na de dood van zijn zonen werd de venootschap ontbonden en werd mede onder impuls van zijn schoonzoon een fusie aangegaan met de Belgica uit Gent.

ACEA Alice De Meulemeester (Brugge, 15 maart 1865 - 1943) trouwde met Louis Mahieu (23 maart 1871 - 15 oktober 1949), advocaat in Brussel, medestichter en ondervoorzitter van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN).
ACEB Victor De Meulemeester (Brugge, 23 oktober 1866 - De Haan, 23 augustus 1927). Hij trouwde met Marie Watremez. Hij werd senator voor de Belgische Werkliedenpartij (BWP).

ACEBA Rose De Meulemeester (Brugge 17.10.1891). Zij trouwde met ingenieur Auguste Lambiotte. Hij was bestuurder bij Aigle Belgica.
ACEBB Jacques De Meulemeester (Brugge, 12 juli 1893 - Etampes, 5 december 1917), begon zijn universitaire studies aan de ULB in 1912, overleed aan ziekte tijdens zijn opleiding tot piloot.
ACEBC André De Meulemeester (Brugge,28.12.1894-1973). Hij trouwde met Cécile Graux. Hij was voorzitter van de raad van bestuur van n.v. Aigle Belgica. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij een bekende gevechtspiloot.

ACEBCA Michel De Meulemeester (Brugge, 1 mei 1926), uitgeweken naar Canada, ongehuwd, boeddhist, biotuinier.
ACEBCB Marie-Anne De Meulemeester (Brugge, 23 januari 1928). Zij trouwde met architect Axel Ghyssaert 
http://heemkundesintkruis.brugseverenigingen.be/GeschiedenisStKruis/Straten/Doolhofweg

ACEC Leon De Meulemeester (Brugge, 16 juli 1871 - Elsene, 17 maart 1933) leefde in onmin met zijn vader en verliet Brugge maar bedacht zijn geboortestad in zijn nalatenschap. Door de som die hij schonk aan de Burgerlijke godshuizen (nu OCMW) kon het vroegere 'fort' Wevershof in het Zonnekemeers worden gesaneerd en in de reeks van Brugse godshuizen plaats nemen.(zie BK 2011)
ACED Alphonse De Meulemeester (Brugge, 1 mei 1876 - Knokke, 20 augustus 1927) x Marie-Jeanne Bruylant. Hij was voorzitter van Club Brugge (1903-1914), rechter bij de rechtbank van koophandel en armenmeester op de Sint-Annaparochie. Zij had in 1933 het pand Brieversweg 93 in eigendom.

ACEDA Madeleine De Meulemeester (Brugge, 8 januari 1904 - Bosvoorde, 3 september 1996), scoutsleidster, dr. in de rechten.
ACEDB (Jean (of John) De Meulemeester (Brugge, 28-05-1905 - 14 juni 1969). Hij trouwde met tenniskampioene Josane Sigart (Vorst 07.01.1909-1999), finaliste op Wimbledon in 1931 en 1932. Hij was bestuurder bij Aigle Belgica. Woonde Brieversweg 83, villa later genaamd "Clos de Guy", Villa met het strooien dak  ( zie SAB, Inv. Sint-Kruis, Bouwvergunning 1045/0943, 1937 en eventueel 1170/0319 dd.  1941

ACEDBA Guy De Meulemeester (1934). Hij huwde Françoise Heyse (1938)
ACEDBB Claudine De Meulemeester (1937). Zij trouwde met André Jamar (1931). Deze speelde in de Davies Cup voor België in 1958, was in de periode 1985-2010 vaak Belgisch kampioen in zijn leeftijdscategorie.
ACEDBC Evelyne De Meulemeester (1943). Zij trouwde met René Mistral
ACEDBD Brigitte De Meulemeester (1949). Zij trouwde met Serge Janssens de Varebeke
ACEDBE Charles De Meulemeester, vrijgezel (1956)

ACEDC Pierre De Meulemeester (Brugge, 22.06.1908) Hij was commissaris bij de n.v. Aigle Belgica.en UNO-ambtenaar. Woonde Brieversweg 89
ACEDD Georges en zijn moeder Mevr. Wed. Alphonse, bewoonden de villa, genoemd "Kasteel Lynwode" (zie SAB, Inv. Sint-Kruis nr 1045/0975, 1938)
ACEDE Marcelle De Meulemeester (Brugge, 28 juni 1911 - Brussel, 23 december 2012), scoutsleidster. zou ook nog  Brieversweg 83 (strooien dak) gewoond hebben.
ACEDF Georges De Meulemeester x Elisabeth Storms. Hij was bestuurder bij Aigle Belgica.

AD Antoine Napoleon De Meulemeester (15 augustus 1807 - 1875). Hij trouwde met Rosalie De Brabander (Tielt, 1814-). In 1849 richtte hij de Brouwerij De Roos op in Rozendal. Hij was rechter bij de rechtbank van koophandel en armenmeester op de Sint-Jacobsparochie.

ADA Clémence De Meulemeester (Brugge, 1833-1897)
ADB Hortense De Meulemeester (Brugge, 1835-1927). Zij trouwde met Joseph Floor (Brugge, 1833-1896), die de Brouwerij De Roos verderzetten.

AE Jeanne De Meulemeester (1810-1810)

AF Jeanne De Meulemeester (1812-)

Met dank aan Roger Denolf voor de informatie

Voetnoten
1 Het echtpaar ligt begraven in de familiekelder Verstraete, oud kerkhof Sint-Kruis, vak 9, nr.1.
2 .Ze ligt begraven in de grafkelder van de familie Verstraete, oud kerkhof van Sint-Kruis, vak 9, 
nr. 1

Literatuur
Brasserie Aigle Belgica, 400 années d'activité, Brugge, 1953
Paul VAN MOLLE, Het Belgisch Parlement, 1894-1972, Antwerpen, 1972
André VANDEWALLE, De Brugse brouwerijen, in: Jaak A. RAU, De Brugse parochies, Deel 3, Het leven in O. L. Vrouw, Sint-Walburga, Kristus Koning, Brugge, 1989, blz. 7-19.
Jaak A. RAU, Een eeuw Brugge, Deel 1, Brugge, 2002
Joost LONCIN, Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust, Leuven, Davidsfonds, 2003, ISBN 9789058262257
Dan MIKHAM, Israel GUTMAN, Sara BENDER, The encyclopedia of the righteous among the nations: rescuers of Jews during the Holocaust. Belgium, Volume 2, Yad Vashem, 2005
Dries VANYSACKER, Van FC Brugeois tot Club Brugge KV, Brugge, 2010
Andries VAN DEN ABEELE, Het oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester, in: Brugs Ommeland, Deel I, 2013, blz. 3-31; Deel II, 2013