šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Bostoen Walter -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bostoen Walter


Walter Bostoen
Handelaar
Maalsesteenweg 29
8310 Sint-Kruis-Brugge

Op 31 december aanstaande komt er een definitief einde aan de drukke handelsaktiviteiten van Walter Bostoen, die zich 35 jaar geleden vanuit Moerkerke te Sint-Kruis kwam vestigen en er een bloeiende handel wist op te bouwen en uit te breiden, die hij vanaf 1 januari 1989 volledig aan zijn zoon Dirk zal overlaten en toevertrouwen. Walter Bostoen, een handelsmerk op zichzelf. Een naam die klinkt bij ieder vogel- en duivenliefhebber, niet alleen uit de streek, maar tot ver daar buiten, zelfs tot in het buitenland. Nergens kan men een zo volledig assortiment vinden van vogel- en duivenvoeders, kooien, kweekbakken en alles wat zich een vogel- of duivenliefhebber kan inbeelden en wensen.


Zijn zoon Dirk, die nu al jaren met zijn vader heeft kunnen samenwerken, werd in gewijd in de kleine- en grote geheimen van het vak en de zadenhandel.
Toch blijft het voor hem een grote uitdaging om zijn vader op te volgen. Gelukkig zal deze nooit veraf zijn en blijft hij ter beschikking voor advies. Het vertrouwd beeld van Walter met zijn rijzige en forse gestalte zal dus nog niet helemaal uit de winkel verdwijnen. Walter Bostoen werd te Moerkerke geboren op 6 augustus 1929 als oudste zoon van Jules Bostoen en Maria Strubbe. Zijn vader was er hoofdonderwijzer en was er zeer geëerd voor zijn grote inzet voor het onderwijs en het culturele leven.
Hij leefde slechts voor zijn school en uit principe weigerde hij ook maar enige bijverdienste te aanvaarden omdat hij vond dat hij anders zijn aandacht niet volledig meer kon wijden aan de opleiding en opvoeding van de jeugd.
Toch raadde hij eigenaardig genoeg zijn twee zonen Walter en Herman af onderwijzer te worden.
Zijn grootvader was veearts te Moerkerke en had veertien kinderen zodat de familie Bostoen wijde vertakkingen heeft.
Na zijn zijn lagere school in de gemeenteschool te Moerkerke volgde Walter het Lager Middelbaar aan het St-Lodewijkscollege te Brugge, maar weldra groeide in hem het verlangen naar een niet-academische vorming en hij ging over naar de moderne humaniora aan het St-Leocollege. Al had het er eerst de schijn van dat Walter zijn oom Jules Bostoen zou opvolgen als veesnijder, toch koos Walter uiteindelijk voor het beroep van slager-spekslager.
Hij behaalde zijn diploma aan de Slagersvakschool te Gent en werkte verder als leerjongen bij zijn ooms te Oostende en te Brugge.
Ook deed hij gedurende acht maanden in Frankrijk nog stage bij familie in de Oise.
Na zijn legerdienst bij de genietroepen in Leopoldsburg verloofde hij zich met Anna De Vlieger, dochter van de bekende boterhandelaar uit Moerkerke. Deze ontmoeting bracht een ommekeer in zijn toekomstplannen.Walter verzaakte aan de beenhouwerij en het jonge koppel zou in de handel gaan.
Op 10 februari 1953 traden Walter en Anna in het huwelijk en in april van hetzelfde jaar namen zij de winkel over van Jules Vandycke langs de Maalse steenweg nr. 30 te St-Kruis.
Het gezin werd gezegend met vijf kinderen.
Anne-Marie, Rose-Marie, de tweeling Jules en Dirk en Johan.
Dag en nacht werd er gewerkt om alle taken in het grote gezin en de drukke handel te kunnen volbrengen.
Nooit was er één dag vakantie en van avondsluiting of de verplichte wekelijkse rustdag was er toen nog geen sprake.
Toch was het een schone tijd en hard kunnen werken is een zegen voor gezonde mensen.
Op 27 november 1964 werd aan de overkant van de Maalse steenweg in nr. 25, op het huidig adres een nieuwe en toen zeer moderne winkel geopend en tot op vandaag werkte Walter en Anna er samen, steeds met dezelfde grote inzet en dienstvaardigheid voor alle klanten voor wie geen moeite teveel werd geacht.

De handel in kruidenierswaren, groenten en fruit vormt slechts een klein aandeel in de totale handelszaak. In zijn specialiteit kent Walter Bostoen zijn vak als geen ander.
Hij weet de beste zaden aan te kopen, te zuiveren en te mengen en zo kan hij produkten aanbieden die voldoen aan de hoogste en strengste normen van kwaliteit.
Vooral de kunst van het mengen is belangrijk en zoals men bij de goede "blended whiskies" de naam van het huis van oorsprong vermeldt, zo bestaat bij de vogel- en duivenvoeders een "mengeling Walter Bostoen", die wegens haar uitzonderlijke kwaliteit door alle kenners wordt geprezen. Vooral het speciaal zaad voor kanarievogels is bekend.
Ook kooien, kweekbakjes en allerlei voorwerpen voor vogels en duiven dragen zijn stempel en ontstonden uit zijn jarenlange ervaring.
Door de grote omzet kan Walter Bostoen zijn produkten verkopen met kleine winstmarges en dit vormt dan weer een waarborg voor verder succes. Beroepskennis, service en kwaliteit aan eerlijke prijzen, zijn steeds de grote peilers geweest waarop Walter Bostoen zich een onaangetast vertrouwen wist op te bouwen bij duizenden vogelliefhebbers en duivenmelkers in binnen- en buitenland.
Wie heeft er niet eens de mini-busjes gezien waarmede Engelse duivenliefhebbers zich bij hem kwamen bevoorraden in specialiteiten die toen in het Verenigd Koninkrijk nog onbekend waren.
Het vertrouwen van de klanten is zo groot dat zij hem voor alles en nog wat komen opzoeken.
Niet alleen om hun inkopen te doen, maar evenzeer om hem raad te vragen over voeding en kweekmethoden of om hem te vragen als bemiddelaar op te treden als er ergens een geschil is gerezen.

Tussen zijn drukke zakenleven in vond Walter Bostoen evenwel steeds tijd om zich in te zetten in het sociaal leven. Hij was zeer aktief in de verenigingen voor de duivensport, waarbij vooral "De Onafhankelijke" moet worden vermeld en de "Brugse Barcelonaclub". Te St-Kruis was hij meer dan 30 jaar aktief lid van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, het N.C.M.V. waarvan hij jarenlang de toegewijde sekretaris was totdat hij enkele maanden terug werd opgevolgd door Luc Van Maele.
Wegens zijn grote verdiensten in de duivensport ontving hij uit de handen van Minister Rika De Backer de "zilveren medaille voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven" op een plechtige zitting te Brussel.
Ook is hij reeds meer dan dertig jaar nationaal eksaminator in de voedingsector en in die hoedanigheid is hij ook in het Instituut voor Voeding aanwezig bij de eksamens.
Walter Bostoen heeft werkelijk veel verdiensten gehad in alle organisaties en verenigingen waarin hij aktief is geweest en verantwoordelijkheid heeft gedragen.
Zijn inzet was steeds belangloos en volledig. Hij was werkelijk bekommerd met de leden en de vereniging. Steeds bleef hij op de achtergrond. Nooit zocht hij persoonlijke publiciteit of roem, maar steeds gaf hij de eer aan anderen.
Dit bezorgde hem de genegenheid en het respekt van al diegenen die met hem hebben samengewerkt. Voor allen was hij steeds een echte vriend en waar er nood was, was hij in stilte aanwezig om te helpen.
Ook als lid van de Raad van Bestuur van 't Schuttershof is hij meer dan 25 jaar aktief. Zijn tussenkomsten worden er gewaardeerd omdat zij steeds het algemeen belang van de zaak en de klanten op het oog hebben.
Wij zijn Walter Bostoen veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet in St-Kruis.
Hij behoort tot een generatie van pioniers die steeds maar zeldzamer is geworden.
Wij wensen Walter en Anna nog vele gelukkige jaren toe in hun gezellige woning langs de Maalse steenweg nr. 29 en hopen dat wij nog lang mogen delen in hun vriendschap en genegenheid.

Johan Weyts,

uit "De Middenstand van Sint-Kruis", 1988/3
Walter Bostoen overleed op 31.07.2008