šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Boone Gilbert -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boone GilbertGeboren op 17.03.1911
meester-loodgieter
Moerkerkesteenweg,205
8310 BRUGGE 3 Sint-Kruis

Met weemoed denkt Gilbert Boone terug aan de lang vervlogen tijd toen hij als meester-loodgieter zestien werknemers in dienst had en van 's morgens tot 's avonds druk in de weer was in en op kerken, kapellen, huizen, kastelen en openbare gebouwen. "Er zijn maar weinig kerktorens waar ik niet heb opgezeten. De kathedraal, de O.L.V.-kerk te Brugge, de Refuge, het station te Oostende, het rustoord te Damme en ontelbare andere plaatsen waren ons werkterrein en het was niet steeds eenvoudig om onze stellingen, die toen nog alle in hout werden opgetimmerd, te plaatsen. Hoogtevrees heb ik evenwel nooit gekend, dat zou natuurlijk onoverkomelijk zijn geweest en van grote ongelukken bleef ik goddank gespaard. In vroeger jaren was het vak van loodgieter helemaal anders dan nu. Wij moesten alles zelf maken en konden niet zo veel gebruik maken van afgewerkte stukken en onderdelen waarover nu wel kan beschikt worden."

Gilbert Boone werd op 17 maart 1911 geboren te Sint-Kruis als jongste zoon van meester-loodgieter Augulius Alidor Boone die gehuwd was met Pharaïlde Boute en dit in het huis Moerkerkesteenweg nr. 105 waar thans Joseph Tamsyn zijn schoenmakerij heeft. Zijn broer Joseph is jarenlang schepen geweest van de gemeente St-Kruis en was de vader van de bekende Fernand Boone, die eerst doelman was bij Dosko St-Kruis en nadien een glansrijke loopbaan als doelman van Club Brugge en de Nationale Ploeg wist op te bouwen. Alberic de oudste broer van Gilbert, ook loodgieter van beroep, was een bekend zwemkampioen die zes keren Damme-Brugge zwom en te Parijs en te Londen deelnam aan de doortochten die toen als belangrijke internationale zwemontmoetingen doorgingen. Gilbert zelf is steeds lid geweest van de turnkring van de parochiale patronage en speelde bij de Dosko.
Als kind liep Gilbert Boone school aan de Doornhut bij meester Herman Jansseune. Hij had een scherp verstand en behaalde tot viermaal toe een prijs in de lagere graad van het Fonds der Meestbegaafden. Verder studeren zou hij echter niet mogen doen want zijn vader had hem voorbestemd om zijn opvolger te worden. Na zijn lagere school moest Gilbert dan ook de stiel leren bij zijn vader en gemakkelijk had hij het toen zeker niet. Van zes uur's morgens ging het soms met de stootkar naar Blankenberge om er te gaan werken of naar een andere werf in de streek en men werkte toen nog lange dagen.

In 1931 had hij zijn legerdienst verricht te Brussel waar hij als een van de eerste vlaamse soldaten het genoegen kende bevolen te worden in het Vlaams. Vroeger was het steeds in het Frans dat onze Vlaamse soldaten werden bevolen en wij weten allen hoe dit tijdens de eerste wereldoorlog tot tragische misverstanden aanleiding heeft gegeven waardoor het leven van Vlaamse soldaten nutteloos werd opgeofferd.

Na zijn legerdienst werkte hij bij zijn vader tot in 1934 toen deze plots door ziekte gedwongen werd zij aktiviteit te staken en Gilbert als zelfstandig ondernemer begon te werken. De familie Boone was intussen reeds lang verhuisd naar het huis Moerkerkesteenweg, 205, dat zij van de familie Linthout had afgekocht.
Gilbert Boone was graag bij de mensen en was aktief als lid van de St-Sebastiaansgilde waarvan hij in juni 1981 vijftig jaar lid was en er luisterrijk werd gevierd. Hij speelde toneel onder leiding van Norbert Inion en onderpastoor Van Nuffel en was als tweede piston verdienstelijk in de plaatselijke muziekharmonie gesticht door E.H. Coucke onder leiding van Marcel Verbeke.
Toen kwam de tweede wereldoorlog en Gilbert werd krijgsgevangen. Na vijf moeilijke jaren kwam de bevrijding en op 5 september 1945 trad hij in het huwelijk met Maria Snauwaert, tweede dochter uit de toen alom bekende herberg "De Smul" waar een groot gedeelte van het sociale leven van de gemeente samenkwam. Gilbert werd vader van twee dochters Hedwige en Christine.
In die periode werkte hij samen met Alfons Jonckheere eveneens loodgieter uit St-Kruis die echter vooral bekendheid verworven had als schaliedekker en dan ook in de volksmond "schallie" werd genoemd.

Toen te St-Kruis het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond N.C.M.V. werd opgericht werd Gilbert Boone aktief lid en zou dit trouw blijven. Hij besefte dat de solidariteit belangrijk was en zelfs noodzakelijk was geworden.
Gilbert Boone is thans op rust. Ziekte dwong hem afscheid te nemen van zijn beroepsleven.
Samen met zijn echtgenote, die hem met zeer veel zorg en toewijding bijstaat, geniet hij thans van de mooie herfst van zijn leven en kan zich gelukkig achten dat zijn twee kinderen het goed stellen.
Wij zien hem graag met rustige stap zijn wandeling doen door zijn gemeente waarvan hij zo goed de "echte" Sint-Kruisenaars van de vele ingewekenen weet te onderscheiden. Hij is een man die houdt van de traditie en die gelooft in de waarden die hem als kind werden bijgebracht.
Het is onze oprechte wens dat deze stille man nog vele lange jaren zou mogen genieten van de eenvoudige goede dingen van het leven die hij meer dan ooit weet te waarderen. Hij is nooit een baanbreker noch rebel geweest maar wist zich in alle bescheidenheid te ontpoppen als een man die wij nooit zullen vergeten, als iemand die zeer verbonden met zijn Sint-Kruis en zijn bevolking heeft geleefd en die in de herinnering zal blijven voortleven als een goed mens.

29 augustus 1981
Mr. Johan Weyts

Gilbert Boonde overleed op 23.05.1988