šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Boerjan Paul -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boerjan Paul


Eerste baas Westtoer
Paul Boerjan is op 69-jarige leeftijd  overleden te Varsenare. Hij was de eerste gedelegeerd bestuurder van Westtoer en de man die het plattelandstoerisme in Vlaanderen introduceerde. Boerjan was al enkele jaren met pensioen.
Paul Boerjan groeide op in Sint-Kruis, maar woonde met zijn vrouw Cecile Van Eeghem in Varsenare. Hij studeerde economie en statistiek en was een oud-studiegenoot van Jean-Pierre Van Rossem. Met Van Rossem ging hij ooit een weddenschap aan. Boerjan beloofde hem tien bakken bier als hij op de tram een meisje ten huwelijk zou vragen en dan ook binnen de maand zou trouwen. Van Rossem kreeg hetzelfs voor elkaar. Voor Boerjan in 2000 bij Westtoer belandde als eerste gedelegeerd bestuurder, was hij onder meer stafmedewerker bij het West-Vlaams-Economisch-Studiebureau (WES). Paul Boerjan was ook een tijdlang docent statistiek, marktonderzoek en toerismemarketing aan de KHBO en aan diverse andere hogescholen. In de jaren 2000 zou hij het toeristisch beleid in West-Vlaanderen een nieuw elan geven. Net daarvoor was hij nog een gewaardeerd consultant voor diverse overheden, verenigingen en toeristische groeperingen in binnen- en buitenland. In onze provincie zou hij vooral naam maken als de man die het plattelandstoerisme introduceerde en ontwikkelde en die het toeristische recreatief beleid grondig vernieuwde. Onder zijn impuls werd Westtoer een perforrnant overheidsbedrijf. In 2010 werd hij laureaat van de Fernand Peutemanprijs. Hij kreeg toen de Carrièreprijs. Boerjan zei toen in een interview erg trots te zijn op zijn werk. “Ik ben tevreden met het invoeren van de regio's: het Brugse Ommeland, de kust, de Westhoek en de Leiestreek. Plotseling vond ik gemeenten en bedrijven bereid geld op tafel te leggen om hun regio te promoten” Paul Boerjan laat vier kinderen en zeven kleinkinderen achter. 
(BH) 20.04.2013