šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Blanckaert Jozef en Jerome -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Blanckaert Jozef en Jerome

Gilles Blanckaert (d’oude) overleden te Oedelem 4 nov 1674. en gehuwd met Elisabeth Vander Beke (+ Oedelem 3 sep 1707).
Gilles was een welvarend landbouwer en schepen en burgemeester van de heerlijkheid Praet te Oedelem. Hij is de stamvader van de bakkersfamilie Blanckaert die meer ¾ eeuw te St.Kruis werkte.
Charles Blanckaert (Sijsele 1867- STX 1948, zn van Jacobus Blanckaert (STX 1821-Sijsele 1900) en Rosalie Neirynck (Sijsele 1825-1901)huwde met Maria Theresia Danneels, dochter van Franciscus (STX 1930-1890) en van Amalia Vandenbossche (Moerkerke 1838-STX 1898). 
De beide zonen Blanckaert Jerome en Joseph zetten de traditie verder tot ca 1972.
Jerome vestigde zich aan het kerkplein (Hoek Moerkerksesteenweg en J. Delaplacestraat) rond het einde van de jaren dertig.
Jerome was tweemaal gehuwd, eerst met Maria De Sloovere (+ 1942) en tweedens met Adelina Desloovere, beide dochters van Alfred  De Sloovere en Alice Voermanek, die zich voor de eerste wereldoorlog op STX kwamen vestigen, en er een grote villa inclusief zwemkom bouwde op de Dampoort. Het straatje naar het huis werd door zijn eigenaar “Paradijsstraat” genoemd, gezien  het buitengoed als een werkelijk “Paradijs” werd aanzien, door zijn zwemkom en zijn voetbalveld , waar ook vele Brugse begoede stadskinderen kwamen oefenen. Later heeft de DOSKO nog enkele tijd gebruik gemaakt van het voetbalveld. De naam Sportstraat en Kleine Sportstraat zijn nog een verwijzing. Later kocht de familie Declercq  (betonfabriek) het domein en bouwde er arbeiderswoningen op. Alfred de Sloovere was de broer van de kunstschilder Georges De Sloovere, die zich in 1927 vestigde in de “Pelikaan” langs de Moerkerksesteenweg.
Jerome had vier kinderen (STX 1907-Brugge 1976) hed vier kinderen: André, Luc, Maria, Cecile.
Jozef Blanckaert (STX 1912) huwde met Maria Crampe (dochter van Louis en Leonie Vandenbruane), zette de ouderlijke bakkerij verder langs de Moerkerksesteenweg, ter hoogte van de Smulstraat en dit tot 01.05.1974 Hij liet de bakkerij over aan Eric Vandevelde en De Sutter Andrea, die dan op hun beurt na 25 jaar exploitatie (in 1999) verhuisd zijn naar de Doornhut 21. Zij hebben op hun beurt de bakkerij  overgelaten aan COENE Frank en D’HULSTER Sofie, die de bakkerij nog steeds uitbaten.(huidige nummering Moerkerksesteenweg, 343)
Jozef Blanckaert heeft een dochter Christine maar zij heeft de bakkerij nooit uitgebaat, zij kwam wel sporadisch eens in de winkel.
Jozef overleed op 10.02.1999
J
erome overleed op 04.09.1976

Met dank aan Roger Denolf en Johan Duyck voor de bijkomende informatie.