👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Schippersleven -  Schippers te Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

Familie Vermeulen

Charles Vermeulen (° Stavele, 08.11.1909 en overleden te St.-Kruis op 8.5.1984) was gehuwd met Alice Andries en woonde Damse Vaart Zuid 57.

Hij was de vader-schipper van Donaat Vermeulen, Damse Vaart Zuid 57 St.-Kruis,(° Veurne 05.04.1936 en overleden AZ St.Jan  te Brugge op 10.09.2010) Donaat was gehuwd met Staes Adeline en vaarde op de "Chardon des Dunes" en later op de 'Wilmar 1976"                         

Donaat was de vader van
Pascaline Vermeulen x Francois Schockaert

Pascal Vermeulen X Sylviane  Vancostenoble, varend op Pascal V
Wolfgang Vermeulen x Sandra Baeten

Voor meer info over Pascal V: http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/4567/
Voor meer info over Wilmar 1976  http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/403/

 


 

Familie Westerlinck

Vital Westerlinck, de stief-schoonzoon van Van Hecke Polydoor en de zoon van Joannes Westerlinck vaarde op de spits “ Notre Dame de Bon Secours” en later op de "Ark". Joannes vaarde op een kempenaar, een sleepschip “LOVI” (Louis Vital). Hij bracht kolen naar de gistfabriek  Bij hun pensionering zijn ze in Gent en Drongen gaan wonen.

Voor meer info :
http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/3129/

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/6322/

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/5322/

Familie Van Hecke.

Désiré Van Hecke (° Diksmuide 14.04.1836 en aldaar overleden op 21.03.1883) was gehuwd met  Marie-Sophie Boury (° Diksmuide 15.08.1839 en + Brugge 13.12.1926).

Zij hadden een zoon: 
Van Hecke Camiel-Emiel (° Diksmuide 17.07.1868 en + Sint-Kruis op 14.10.1940),  en gehuwd met Virginie Bernard (°Sint-Pieters op den Dijk, 04.08.1875 en overleden te Sint-Kruis in 1947), dochter van Ignatius (°Duinkerke op 03.08.1854 en + Brugge 28.10.1919) en Melanie Theunis. Ignaas en Melanie waren ook schippers.

Camiel en Virginie hadden vijf kinderen; Polydoor, Désiré, Marie, Georges en Remi en woonden in de Bloemenstraat te Sint-Kruis.

1. Polydoor Van Hecke,  (° Nieuwpoort 25.06.1900 en + Brugge 13.09.1955) was gehuwd met Honorine Vandergracht, weduwe van Florent Vanvlierberghe. Honorine had één dochter met Florent, namelijk Léonie. Zij huwde met Vital Westerlinck (zie hoger).
Polydoor heeft ook nog een tijdje gevaren maar is dan aan wal gaan wonen, eerst in de Vredestraat 4 en later in de Dampoortstraat 173 te Sint-Kruis. Zij hadden geen kinderen.

2. Désiré Van Hecke °Brugge 26.04.1899 + Gent 01.07.1976) was gehuwd met Sophie Roelants (° Rumbeke 30.06.1905  + Gent, Bijloke 31.07.1983 ) Zij hadden geen kinderen. Sophie Roelandts was de dochter van Egidius, Jean-Baptiste Roelandts (°Ittre op 21.10.1877 en overleden te Gent op 11.04.1958) en Egidius was gehuwd met Verplancke Judith( ° Koolkerke 26.06.1880 en + Gent 11.04.1958). Haar ouders waren schippers.

3.  Marie Van Hecke (° Bikschote 11.08.1906 +Antwerpen 11.08.1987),  was gehuwd met Edmond Roelants ° Brugge 26.02.1907 en + Ekeren 27.01.1972), schipper op het beurtschip “Jean”. Zij zijn na hun beroepsleven gaan wonen in Antwerpen.

4. Georges,(° Oostende op 02.11.1901 + Brugge 01.09.2000) was gehuwd met Maria Detollenaere, dochter van Henri (°Oostende 04.03.1901 en + Brugge 29.04.1983). Zij hebben een zevental jaar op de “Congoville”, een houten waal gevaren. Daarna vaarden ze op een ijzeren schip van 244 ton, vervolgens op een nieuwe spits. De beide laatste schepen heetten “WUTA” dwz “Wacht Uw Tijd Af”. Na hun pensionering, Georges was toen 69 jaar, zijn ze gaan wonen in de Julius Dooghelaan te Sint Kruis.
Henri Detollenaere (° Antoing 06.03.1862 en + Koolkerke 14.11.1930) de schoonvader van Georges was gehuwd met Louise Rombaut (°Ursel 08.01.1869 en +Koolkerke 29.04.1949). Zij waren tevens schippers en zijn na hun pensionering in Koolkerke gaan wonen.
Georges had drie zonen en twee dochters. 
Camiel is gehuwd met Josyane Vandenbussche, 
Henri is gehuwd met Raymondine Desaever,
Livina met Omer Dombrecht,

Gerard met Annie Buysse. De  familie Buysse waren ook schippers nl;Marcel Cardon is gehuwd met Buysse Gabrielle. Zij vaarden op de Oremus en wonen thans in Julius Dhooghelaan 108 te St.-Kruis  en  Daniel Deleu, gehuwd met Jenny Buysse, vaarden op de Dorina en wonen nu Damse Vaart Zuid 62 te Sint-Kruis.
Annie Vanhecke.
Allen hebben gevaren , uitgenomen Livina

5. Remi Van Hecke (° Brugge 24.12.1907 en overleden Brugge 07.02.2000). was gehuwd met Marie Compernolle. Zij hadden één zoon, Charles, geboren te Beernem op 02.04.1948 en overleden op 1 november 2005.

 

Familie Van Haecke

Van Haecke Joseph – Prosper (° Oostende 25.08.1890), woonde in de Klokstraat 11 Sint-Kruis, thans de J. Delaplacestraat en was gehuwd met Carpels Walburga, °Brugge 06.04.1891. Zij hadden 2 kinderen nl. Jozef (°1915) en Marcel ° Brugge 11.08.1912. Zijn schoonvader was Carpels Emile, Eduard ° Rijsel 1865. Emile was dokwerker. Brugge en zijn schoonbroer was Polydoor Carpels. 

 

 

 

Familie Van Acker

Van Acker Alois, (°Moerbeke 19.04.1876) en gehuwd met Brouwers Maria, Catherina , (°Wilmarsdonk 03.09.1885). Zij huwden te Antwerpen op 29.04.1914. Zij woonden oorspronkelijk in de Dampoortstraat 20 te STX en verhuisden op 12.08.1919 naar Antwerpen, Cockerillkaai 30 waar zij aan boord verbleven.

Familie Bulckaert

Bulckaert Jules (°Lichtervelde 24.05.1883) en​ gehuwd met D’Hondt Marie Joseph (°Koolkerke 27.09.1891). Zij huwden te St.Joost ten Node op 03.02.1912. Zij woonden in de Dampoortstraat 47. Zij kwamen van de Bloemenstraat 48 op 26.07.1915 en verhuisden op 27.12.1920 naar Gent, Zwijnaardestraat 16 op 27.12.1920

Familie Wallyn

Wallyn Karel (°Brugge 29.01.1852) en Wallyn Alfons (°Brugge 09.02.1856) woonden in de Klokstraat 17 (nu J. Delaplacestraat)

 

Familie Verstraete en Boussemaere

Boussemaere Yvonne (°Houcke 17.05.1912) en Marguerite (°Sluis 15.11.1914) kinderen van Jules, die schipper was te Kortrijk en waarvan zijn echtgenote Verstraete Hermine gescheiden leefde in de Veldstraat 8 STX
Marguerite was gehuwd met Jules Claeys.

Frederic Verstraete (°Oostende 27.06.1891) en gehuwd met Blanche Boussemaere, oudstrijder en oorlogsinvalide 14-18, schipper, woonde in de Karel van Manderstraat 16 en overleed te Sint-Kruis op 31.01.1986. 

Zij hadden een zoon Francois die gehuwd was met Josette De Rick en die vaarden op de "Blanche

Familie Dujardin

In de Motestraat 2 woonden Dujardin Domien (°Zaffelaere 29.08.1869) en gehuwd met Clapdorp Juliana (°Braeckman 21.06.1856)  te Wondelgem op 15.03.1905. Zijn kwamen van Buiten de Kazernevest 14 op 27.06.1914 en vertrokken naar Lovendegem, Waalken 17 op 11.05.1915. Zij hadden drie kinderen Isidore, Seraphin, Margaretha 

 Familie Minne

Arthur-Charles (°Blankenberge 06.03.1881) en gehuwd op 10.02.1906 met Kievits Elisabeth (° Gent 17.12.1879). Hij was oorspronkelijk handelvertegenwoordiger en later electrieker en woonde Damse Vaart 1. Daarna verhuisden ze op 13.05.1912 naar Antwerpen Werbrouckstraat 41.

Later woonden op Damse Vaart 1, Schaloigne Alfons (06.02.1914), Dhoore Augusta (14.05.1914) en Schaloigne Laurent (26.02.1917).

meer info;http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/12219/

Familie Farceville

Farceville Cornelis-Jean (° Antwerpen 05.11.1880) was scheepsmakelaar. Hij woonde Damse Vaart 10 en verhuisde op 20.02.1919 naar Berchem, Ridderstraat 49

Familie Siersack en De Seck

Siersack Julius- Franciscus (°Mariakerke-Gent 29.02.1892) en gehuwd te St-Kruis op 11.09.1915 met De Seck Godelieve (° Brugge 12.12.1892). Zij verhuisden in 1915 van de Potterierei 115 naar de Moerkerksesteenweg  255 en vaarden vanaf 1.4.1916 op de“Regularité IV “(Baudirection 268)  en vanaf 05.1919 op  de “Jules”, die eigendom was  van reder Alfons Demuynck te Gent .
Zij hadden vijf kinderen : 
Raymond (°St.-Kruis, 02.11.1915), 
Leonard (°Antwerpen 02.08.1919 en overleden te Vilvoorde op 18.09.1919), 
Elmère (°Antwerpen 14.08.1920 en overleden te Lanoye (Limburg) 20.08.1920), 
Elmère (° in 1921) en
Alex,
(° Brugge 05.10.1922 en overleden te Knokke op 04.08.1975).

 

Familie Van de Water

In de Dampoortstraat 26 woonde scheepsbouwer Van de Water Julien (° Koolkerke 03.12.1873) en gehuwd te Brugge op 20.05.1901 met Vandecasteele Stephanie (° Dudzele 22.02.1875)  Zij woonden tot 30.12.1916 langs de St.Pieterskaai nr 73

Familie Blomme

Désiré Blomme, gehuwd met Prosperine Zwertvaegher, oud schipper. Désiré is overleden maar zijn echtgenote woont nog in de J. Delaplacestraat 132 te Sint-Kruis. Meer info over hun schip: IJzerland

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/3028/

Familie Lievens

Charles Lievens,(° Isenbergues, 08.16.1914 en + Brugge, 06.06.2013 gehuwd met Pauline Kerckaert). Zij woonden jaren na hun actieve beroepsjaren op hun schip Cecile en gingen dan wonden in de Dampoortstraat 171 te Sint-Kruis

Familie Van Vlierberghe

Allaeys Liliaene was gehuwd met van Vlierberghe Lucien, zoon van René en Leontine Staes. Zij woonden later in de Geralaan 42/2 te Sint-Kruis.

 

 

Familie Van der Wel

Hendrik van der Wel (°Brugge, 05.06.1899 en overleden op 09.02.1980), gehuwd met Clare Roets en woonachtig in de Dampoortstraat 151 te Brugge, Sint-Kruis

 

Beurtvaart.

Het beurtdienstkantoor John P. Best en Cie NV was gevestigd op Fort Lapin, Zij deden het transport tussen Brugge-Oostende-Gent met als aanlegplaats langs de Katelijnestraat 50 en vaarden op het schip "Stad Gent"        

Govaert Artuur en Verholen Albert vaarden tussen Brugge-Oostende-Antwerpen met de beurtschepen "De Zorg met Vlijt" en "Jamais Pensée". Zij hadden een aanlegplaats langs de Predikherenrei.