👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Schippersleven -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In het Dampoortkwartier woonden  sedert het einde van de 19de eeuw veel schipperfamilies. Ze hadden er enkel hun domicilie, meestal bij familie of bij de schippersbond, en kwamen slechts aan wal wonen op latere leeftijd. Ze woonden en werkten op hun schip. Ze huwden meestal onder elkaar. En voor de rest van de parochie waren het onbekenden. 
Daarom probeert de "Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis" een beetje van hun geschiedenis en hun schippersleven te vertellen en mede daardoor gaat het niet enkel over Sint-Kruis, maar ook over de Schippersschool, de Schippersbond, etc. 

Ik ben iemand van aan wal (of moet het aan "de" wal zijn) en hoop op reacties, aanvullingen, wijzigingen en eventueel een afspraak om foto's over het schippersleven te mogen komen inscannen.
Het loont de moeite want het schippersleven is een leven apart, of niet?
Pol  Declercq

Bronnen:
www. de
binnenvaart.nl
www.tolerant.be

Bibliografie:
Ratinckx An, Binnenscheepvaart in Vlaanderen, einde 1900-1940,.Thesis 2Lic Mod. Geschiedenis. Promotie : Prof. Leen van Molle.
A.C.B. II
Bonneure, De Kapucijnen, 400 jaar in Brugge.
Schellinck, Honderd jaar Kapucijnen in het schipperswerk.
Nationale schippersbond. Lidboek (afd Brugge)
De Vos A.,Binnenscheepvaart 1830-1913, Gemeentekrediet  jg 50. 1996/1997 pag 51-72
Binnenscheepvaart in Vlaanderen, in oude prentenkaarten,uitg. Europese bibliotheek, Zaltbommel.
De haven van Antwerpen in oude prentkaarten, uitg.Europese bibliotheek, Zaltbommel.
Eduard Jacobs, Wij schippers van weleer, de binnenvaart van België, uitg. History
Edward Korstanje, Mijn schip was mijn thuis, uitg. History
Harry De Groot, Rijn-en Binnenvaart in beeld, uitg. De Alk.
Ruimschoots, Nautisch tijdschrift
Ons Roer, schippersbode, uitgegeven door de aalmoezeniers van de binnenscheepvaart.
Mon Vanderostijne, Waterwegen en Zeekanaal, Bovenschelde, Gent 2007

Mondelinge informatie
René Adams, Dampoortstraat, Sint-Kruis
Gerard Van Hecke en Annie Buysse, Dudzeelse Steenweg, Brugge
Pater Vermeulen Silveer, St.Salvatorstraat 40, Gent.
Bob Huyghens, Lange Lede 147, Wachtebeke