Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Publicaties door WHSK-leden

Hiernaast vind je een afbeelding en een korte beschrijving van de inhoud van alle publicaties van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons via  heemkundesintkruis@gmail.com 

Door leden uitgegeven bij een andere uitgeverij:

Colenbier E., e.a;, " De Kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis, een vroeg voorbeeld van neo-gotiek".
Declercq P. ," Het Belgisch Front in den Grooten Oorlog".
Declercq P., " De Ieperboog in den Grooten Oorlog".

Rondas J.,e.a., "Het Brugse 1940-45, collaboratie en verzet".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, bevrijding en straatterreur".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het repressieklimaat en de Brugse Krijgsraad".
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944-1951").
Rondas J.,e.a., " Het Brugse 1940-45, het interneringskamp van Sint-Kruis (1944- 1951)".
Weyts D., " Herbergen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle"
Callewaert D., Smolders W., " Zwijg... en eet je bord leeg"

Verschenen met de medewerking van leden:

Cauwenberghe J., "Door Sneeuw en Vorst, een schuttersgilde".
Degraeve F., "De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis".
Colenbier E., "70 jaar KSA. Rooigem".
Daneels B., "De wattman die de nazi’s haatte".
Vandamme P., "Jachtwachter doodt wildstroper 1913, feiten en rechtzaak."