Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

gezocht

Jan D’hondt en Alex Calmeyn zijn bezig met het uitspitten van de geschiedenis van de site Maalse Steenweg 68. Achter het ijzeren hek vind je een voormalige bedrijfssite die uitgeeft op de Drie Koningenweg. Het industriële gebouw dateert van 1910-1912 toen er een brouwerij met mouterij werd gebouwd onder de naam Gambrinus. Na goed twintig jaar diende dit bedrijf de boeken neer te leggen. Voor de Tweede Wereldoorlog waren de gebouwen in gebruik door een bedrijf dat o.a.fietskaders vernikkelde. Kort na WOII vestigde Coca- Cola er zijn eerste bottelarij voor de regio Brugge.

Beide onderzoekers doen een warme oproep naar al wie over deze site informatie of documenten zou bezitten. Graag contact nemen met jdh1@skynet.be of alexcalmeyn@hotmail.com

 

Op deze foto van beeldbankbrugge, genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917 door L. Laloo, zie je een groepsfoto van het toenmalig personeel bij Gambrinus. Een Duits militair kijkt toe in de vensteropening.

Veremans Renaat

Renaat Veremans zou in Sint-Kruis hebben gewoond in de periode 1943-etc. Hij was in die periode directeur aan het conservatorium te Brugge. Was hij in die periode ook  de koorleider van het Veremanskoor?

Wie weet meer hierover?

Toneelleven

De liefhebbers-toneelvereniging " Liefde en Vreugde" zou langs de Moerkerkse Steenweg gevestigd zijn geweest. Waarschijnlijk in nr 555. Waar was dat?

Bibliotheek

 

Waar was de openbare bibliotheek " Willemsfonds" in de  Moerkerkse Steenweg en de openbare bibliotheek " Ontvoogding" in de Maalse Steenweg gevestigd?

de Vrije Volksbibliotheek Vermeylenkring (socialistische cultuurvereniging)  De lokale afdeling Belgische Socialistische partij in Sint-Kruis is gestart in het Volkshuis (=Hof van Commercie II) op 3 december 1933. Hier werd in 1935 de  "Kring van Volksopvoeding" opgericht. Vanaf WOII  was de afdeling gevestigd in ???? en vanaf 1953 in De Nieuwe Steenweg, in de Moerkerkse Steenweg nr. 8, samen met de ziekenkas Bond Moyson en de bibliotheek Vermeylenkring. De bibliotheek veranderde later van naam in "Ontvoogding" . Tevens was er een toneelkring "We willen" verbonden aan café 'De Nieuwe Steenweg", eerste voorzitter R. De Wulf en secretaris Maurice Clyncke (1920). 

willemsfonds en bibliotheek (liberale culturele vereniging)“In 1956 kon weer aan uitbreiding worden gedacht en te Sint-Kruis werd een vrije volksbibliotheek van het Willemsfonds opgericht . Met de steun van het Algemeen Bestuur , die een rondreizende bibliotheek ter beschikking stelde, werd  de nieuwe bibliotheek opgericht en boekengiften van onder meer Het Laatste Nieuws en Het Algemeen Nederlands Verbond zorgden voor een snelle uitbreiding. Vanaf 1960 kreeg Sint-Kruis zware concurrentie van de lokale Socialistische Volksbibliotheek en in juni 1963 werden de deuren definitief gesloten.  D’Hondt, B. (2000) Geschiedenis van het Brugse Willemfonds (1872-2000)    p. 205.  

Volksspreuken

Wat wil zeggen:

"Wij gaan 't algauw gaan weten hoe late dat 't is aan de Dampoorte".

"Wij moen al de Kruispoorte naar de hemel".

" 't zoeft er deure lijk een vliege deur de Gentpoorte !".

Huis of kasteeltje Waelkens

In het artikel over de Polderstraat staat iets over het huis Waelkens. Ergens anders (maar ik weet niet meer waar) las ik iets over de afbraak van het kasteeltje Waelkens. 

Weet iemand hier meer over?
Pol Declercq

Vlaggen

Heb je nog een oude vlag liggen?

Voor de kermistentoonstelling 2013 " Vlag voorop!" konden we een tachtigtal vlaggen van Sint-Kruise verenigingen terugvinden. De meeste daarvan hingen uit tijdens de expositie. Ondertussen doken er  nog een achttal niet gekende vlaggen op. Een kleurenpublicatie is in voorbereiding.

Mocht u nog een oud vaandel of een vlag liggen hebben, laat het ons weten! 
Eric Colenbier 

Parochiebladen

Wie onderzoek doet naar de historiek van zijn of haar vereniging, wie cijfers wil over doopsels, huwelijken en begrafenissen, wie de aankondiging van eigen doop of huwelijk zoekt voor in het album, wie info zoekt over het parochieleven in het algemeen, vindt in het parochieblad over een periode van 70 jaar een schitterende bron, zowel voor Male, Sint-Franciscus als Sint-Kruis. … tenminste als de oude nummers bewaard zijn.

Het Katholiek Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven scant alle parochiebladen in per bisdom. De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis wil, samen met onze drie parochies, hen daarbij helpen en meteen de eigen collectie aanvullen. Daarom onze warme oproep aan al wie aan het opruimen slaat of tussen kieren of als verpakking van glazen en kopjes oude nummers vindt van Het Klokje Klept of Kerk en Leven van voor 2002. Ook al is het slechts één nummer, als de collectie kan aangevuld worden, help je ons al vooruit. Je kunt wat je vond meebrengen naar de zaterdags- of zondagsmis in Sint-Franciscus of Sint-Kruis of afgeven/in de brievenbus stoppen bij Kristien Seghers (Wilfried Desrumaux, Kastanjelaan 4), Johan Ducyk (Pastorieweg 3), Ludo Vandamme (Doornhut 28), Charles Sabbe (Welvaartstraat 17), Walter Smolders (Moerkerkse Steenweg 173), Pol Declercq (Kartuizerstraat 112), Marcel Dhoore (Dampoortstraat 61), Maurice Vanparys (Karel Van Manderstraat 190) of Roger Denolf (Akkerstraat 56). 
De collectie van de parochie Thomas van Kantelberg is volledig.

Eric Colenbier

Matrassen in Kasteel van Male?

Tijdens de periode 1935-50 zou er in het kasteel van Male een matrassen- of meubilereningsfabriek geweest zijn.

Heeft iemand hier weet van?

Pol Declercq