Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Glasplaten

Op de zolder van schoonmaakbedrijf Alfa Thuis, Moerkerkse Steenweg 215, vond men een tijdje geleden een schoendoos met daarin glasplaatnegatieven. In dat huis woonde ooit  juffrouw Magda Cafmeyer (1899-1983, heemkundige naar wie in Sint-Kruis een straat is genoemd. Ze werden ons toevertrouwd om er letterlijk iets positiefs mee te doen. De glasplaten moeten dateren van voor 1920, omdat die procedure nadien in onbruik raakte ten voordele van kunststofdragers en filmpjes.

 

In een paars doosje waarop geschreven "mlle Cafmeyer" zaten glasplaatnegatieven met als formaat 9 x 12 cm. De andere (13 x 18 cm) lagen los op elkaar, met kras- en vochtigheidsschade als gevolg. Veel foto's zijn genomen in een studiodecor (stranddecor, Begijnhof, kamerdecor) en  andere in een echte woonkamer van een of ander herenhuis, misschien n.a.v. een huwelijksfeest. Geen spoor van een naam van de fotograaf te vinden.

 

Wie kan ons helpen met het identificeren van de fotograaf of van afgebeelde personen of families of locatie?

Eén foto toont alvast graaf Amedée ’ Visart de Bocarmé (1835 – 1924), volksvertegenwoordiger en burgemeester van Brugge van 1876 tot 1924, die het kasteel Rooigem als buitenverblijf bezat. Zijn vader, Marie Jean Joseph, rentenier en burgemeester van Sint-Kruis van 1847 tot 1855, woonde in dat kasteel.

 

Hugo Vandekeere van Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels reinigde en scande ze voor ons, zette de foto's om naar positief beeld en ontdeed die waar nodig van schadevlekken, waarvoor grote dank. Glasnegatieven kunnen met de tijd namelijk chemisch veranderen. Het glas kan brosser en minder transparant worden, zwarte of gele vlekken krijgen, patineren en zelfs gaan tranen. Glasnegatieven worden daarom best bewaard in een droge en stabiele atmosfeer, op kamertemperatuur met relatieve vochtigheid van 50%, tussen doek of zuur- en krasvrij papier. Zeker niet op elkaar.

 

Klik op de foto's om meer te zien

 

 

Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt.
Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt.
Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt.
Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt. Wie kan hierover iets vertellen, mail het ons, alvast bedankt.

Toneelleven

De liefhebbers-toneelvereniging " Liefde en Vreugde" zou langs de Moerkerkse Steenweg gevestigd zijn geweest. Waarschijnlijk in nr 555. Waar was dat?

Vlaggen

Heb je nog een oude vlag liggen?

Voor de kermistentoonstelling 2013 " Vlag voorop!" konden we een tachtigtal vlaggen van Sint-Kruise verenigingen terugvinden. De meeste daarvan hingen uit tijdens de expositie. Ondertussen doken er  nog een achttal niet gekende vlaggen op. Een kleurenpublicatie is in voorbereiding.

Mocht u nog een oud vaandel of een vlag liggen hebben, laat het ons weten! 
Eric Colenbier 

Parochiebladen

Wie onderzoek doet naar de historiek van zijn of haar vereniging, wie cijfers wil over doopsels, huwelijken en begrafenissen, wie de aankondiging van eigen doop of huwelijk zoekt voor in het album, wie info zoekt over het parochieleven in het algemeen, vindt in het parochieblad over een periode van 70 jaar een schitterende bron, zowel voor Male, Sint-Franciscus als Sint-Kruis. … tenminste als de oude nummers bewaard zijn.

Het Katholiek Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven scant alle parochiebladen in per bisdom. De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis wil, samen met onze drie parochies, hen daarbij helpen en meteen de eigen collectie aanvullen. Daarom onze warme oproep aan al wie aan het opruimen slaat of tussen kieren of als verpakking van glazen en kopjes oude nummers vindt van Het Klokje Klept of Kerk en Leven van voor 2002. Ook al is het slechts één nummer, als de collectie kan aangevuld worden, help je ons al vooruit. Je kunt wat je vond meebrengen naar de zater-of zondagsmis in Sint-Thomas van Kantelberg of H.Kruisverheffing of afgeven/in de brievenbus stoppen bij een van de leden 
De collectie van de parochie Thomas van Kantelberg is volledig.

Eric Colenbier