Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwsbrief

Laatste postzegelstempels in het postkantoor te Sint-Kruis

Een uniek tijdsdocument ons bezorgd door de fam. W. Van Gheluwe-Pattyn,
klik hier.


Goed nieuws uit het Brugs stadsarchief

Op www.archiefbankbrugge.be, de virtuele leeszaal van het Brugse Stadsarchief, staan voortaan de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Sint-Kruis, periode 1796-1915, online. Het gaat over 7.796 geboorteakten, 1.690 huwelijksakten en 4.805 overlijdens akten, samen goed voor 14.291 akten. De gegevens uit deze akten zijn gekoppeld aan de beelden zodat je heel eenvoudig en snel kan zoeken op naam. Via het ‘uitgebreid zoeken’ kan je per soort akte, aangeven om je zoekactie enkel op Sint-Kruis toe te spitsen. Zie hieronder een voorbeeld.

Bent U tevreden, zeg het aan anderen
B
ent U het niet, zeg het aan ons

Heemkunde Sint-Kruis

 Male, stede ende paercke. 

 

Heemkunde Sint-Kruis

 

Deze tapkranen zie je in het 
'Museum van het Sint-Janshospitaal'
te Damme, maar als je wil weten
wanneer de "buzen" onder de
"Pijpweg" weden opgebroken 
en hoeveel het lood opbracht,
klik dan hier

Heemkunde Sint-Kruis

 

De familie Claesman zou het kasteel
volgens deze beeldige kaart hebben
gerestaureerd. Ook de Franse tuin
werd door hen aangelegd, maar hoe
kwam Male in andere handen
en van wie?
Klik dan hier.

 

Wil je weten waar de "galge van Male en het peldrijn"
juist stonden, en welke straatnamen en andere
toponiemen werden gebruikt en zoveel meer,
klik dan hier

Over de geschiedenis van het Maleveld
moet er nog eventjes gewacht worden

_________________________________________________

Jan D’hondt en Alex Calmeyn zijn bezig met het
uitspitten van de geschiedenis van de site
Maalse Steenweg 68.
Achter het ijzeren hek vind je een voormalige
bedrijfssite die uitgeeft op de Drie Koningenweg.

Het industriële gebouw dateert van 1910-1912
toen er een brouwerij met mouterij werd gebouwd
onder de naam Gambrinus.
Na goed twintig jaar diende dit bedrijf de boeken neer te leggen.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren de gebouwen
in gebruik door een bedrijf dat o.a.fietskaders vernikkelde.
Kort na WOII vestigde Coca- Cola er zijn eerste bottelarij
voor de regio Brugge.

Beide onderzoekers doen een warme oproep
naar al wie over deze site informatie of documenten zou bezitten.
Graag contact nemen met jdh1@skynet.be of
alexcalmeyn@hotmail.com.

 

1. De geschiedenis van de Posterijen te Sint-Kruis.


Wie herkent nog dit gebouw?
Als je meer wil weten, klik dan hier

2 Burgemeester, Internationale CEO, lid van talrijke verenigingen.


 

 

Hij was coalitie-burgemeester, haalde bij de volgende verkiezingende volledige meerderheid, moest aftreden en werd terug burgemeester. Als je meer wil weten...

3. Lezers vragen.

Open rubriek

4. Wij vragen.

1.Ter illustratie van zijn boek over de "ommelooper van Vivenkapelle" vraagt ons lid Marcel Dhoore of er iemand in het bezit is, of weet heeft van een kaart van Viven uit het Ancien Régime. Marcel zou deze kaart graag fotograferen.
2. Stuur gerust deze e-mail door naar vrienden, kennissen of naar leden van jullie vereniging.

foto Heemkunde Sint-Kruis

De Moerkerkse Steenweg liep van Vijve-Kapelle rechtdoor naar de Kruispoort, maar was dit altijd zo? Wil je meer weten, klik hier...

 

 

"Den disch van Sinte Cruys" of de "tafel van de armen" is hier mooi afgebeeld op het schilderijtje dat in kerk van de H.Kruisverheffing hangt. Wil je meer weten over hoe men vroeger met de minderbegoeden omging, klik dan hier...

Copyright KIKIRPA

Waar stond deze school? Wil je meer weten, klik dan hier...

foto Heemkunde Sint-Kruis