šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Nieuwsbrief -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwsbrief

Heemkunde Sint-Kruis

 Male, stede ende paercke. 

 

Heemkunde Sint-Kruis

 

Deze tapkranen zie je in het 
'Museum van het Sint-Janshospitaal'
te Damme, maar als je wil weten
wanneer de "buzen" onder de
"Pijpweg" weden opgebroken 
en hoeveel het lood opbracht,
klik dan hier

Heemkunde Sint-Kruis

 

De familie Claesman zou het kasteel
volgens deze beeldige kaart hebben
gerestaureerd. Ook de Franse tuin
werd door hen aangelegd, maar hoe
kwam Male in andere handen
en van wie?
Klik dan hier.

 

foto Heemkunde Sint-Kruis

De Moerkerkse Steenweg liep van Vijve-Kapelle rechtdoor naar de Kruispoort, maar was dit altijd zo? Wil je meer weten, klik hier...