šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Links -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

http://balat.kikirpa.be 
De Belgische kunstgeschiedenis in een muisklik met bijna 650.000 gratis, downloadbare foto's. even geduld...

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/abraham 
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd opgericht door zes partnerbibliotheken

http://users.telenet.be/egoedgebeur/historisch%20overzicht%20van%20Vivenkapelle.htm 
Vivenkapelle

http://www.zulle.be/zoekenindezesite 
Aardenburgseweg en Polderstraat

http://arsbroek.brugseverenigingen.be/

http://www.guthago.net/

http://www.zwinrechteroever.be/

http://www.historischebronnenbrugge.be/

http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

http://www.genootschapvoorgeschiedenis.be/

http://www.sintkruis.be/nieuws

http://mallemalefeesten.brugsebuurten.be/ 

http://www.parochiessintkruis.be/

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/oorlogsverslagen-digitaliseerd

http://archiefbankbrugge.be