šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1911 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1911

Brugsche Samenwerkende Brouwerij-Mouterij GAMBRINUS gevestigd te 
St.- KRUIS, Maalse Steenweg

Nieuwe allerbeste inrichting onder het Toezicht der Deelgenooten.
Al de winsten worden onder de leden uitgekeerd.
Doel de maatschappij:
Uitslag van het eerste jaar (eindigde op 31.12.1911)
Dividend op het eerste aandeel 6,60fr
Intrest op de vorige aandelen 6,60fr
Meerwaarde op elke actie 25fr
Ristorno op het bestelde bier 2,1fr0 per ton.
Aandelen zijn nog te bekomen tegen de prijs van 125fr. Met 1 jan 1913 wordt elke actie verkocht aan 135fr.
Plicht van elke deelhebber: Art. 17: een minimum van 3 tonnen (of 6 halve) bier s'jaers te nemen.
Om bier te bestellen zich schriftelijk wenden tot den bestuurder der brouwerij. Om inlichtingen te bekomen of om lid te worden wende men zich tot de bestuurder der brouwerij of tot Mr. L. Polderman, afgev. beheerder Villa Alma, Assebroek