šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1908 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1908

03.05.1908
Ten Kantoore van  Edgard MUYLLE Moeratraat, 15, bij St. Jacobskerk, Brugge. MAANDAG 8 MEI om 2 ure, te Sint-Kruis, in het Gildenhuis, ten profijte van M. Louis Van Hoorickx, koopman aldaar: 15 allerschoonste Noordsche en Hollandsche kalfkoeien en kalfveersen, 10 jaarlingen, 4 kalvers. . . . 
DONDERDAG 25 JUNI 
Merkweerdige Koopdag • Bij uitscheiding zonder blijver, om 2 ure, te Sint-Kruis, ten verzoeke van M. Emiel Lootens-Timmerman, landbouwer: 
2 schoone merriepeerden, waarvan een met kachtel, 
12 zware melkkoeien, 6 kalfveersen, 3 jaarlingstieren, 6 veerzejaarlingen, 6
kalvers, 5 zeugen beviggend en met viggens, wagens, karren, ploegen, eegden, wind- en schroomolen, keern en toebehoorten