šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1907 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1907

24.03.1907

Men zal zich herinneren dat onlangs een lansier erg gestoken werd door jonge gasten. Thans nog zitten er twee voor in 't gevang, de genaamden August De Jaegher en Willem De Blieck. Deze laatste had verklaard te weten waar het mes verstoken zat waarmede de moordpoging op den lansier gepleegd werd. Maandag namiddag is De Blieck door gendarmen naar de aangeduide plaats op Sint-Kruis gebracht en daar werd inderdaad het mes-een knipmes- in eene haag gevonden.

13.01.1907
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN BRUGGE 
Eduard Note, van Oedelem, Karel Sarasyn, van Assebroucke, René Van Loo, van Maldeghem, Absolon De Smet, van Oedelem, Henri Vanloocke, van Sint-Kruis, allen werklieden, krijgen elk 7 dagen en 25 fr. voor vernieling der herberg van Karel Meulebrouck in de Vossesteert, te Sint-Kruis, den 17 •18 Juni 1906