šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1902 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1902

14.09.1902
Sint-Kruis-bij Brugge. - De dappere brigadier-veldwachter, Isidoor De Poorter, komt een uitstekenden dienst aan zijne medeburgers te bewijzen. Na een onverpoosd opzoeken is hij er in gelukt de hand te leggen op den beruchten Minnaert, aanleider van de gekende dievenbende Sneppe & co, die gedurende zoo langen tijd de gemeenten Sint-Kruis, Vijve-Capelle, Moerkerke alsook gansch de streek onveilig maakte. Maandag had de brigadier de tegenwoordigheid te Sint-Kruis gewaar geworden van Minnaert.  Op zoek gegaan zijnde, vond hij dezen slapen in de herberg Sint Hubert, te Vijve-Capelle, waar hij aangekomen was na het vieren der kermis van. Assebrouck. De kerel, een wreedaard, liet zich zoo gewillig niet aanhouden, maar dank aan de onversaagdheid van den brigadier, werd hij goed in bewaking gehouden en naar het gevang van Brugge gebracht