šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1895 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1895

06.01.1895
des nachts, is er te Maele (St. Kruis), een geweldigen twist ontstaan tusschen Henri Neyt en de twee gebroeders Kleinputte. Men kent de ware oorzaak niet. De drie vechters zijn ernstig gewond, maar vooral de gebroeders Kleinputte. Deze laatsten zijn door messteken in den rug, in den buik en in 't hoofd getroffen. Zoo meldt eene briefwisseling, maar het schijnt, volgens inlichtingen, dat het verhaal veel overdreven is. Het parket doet een onderzoek 

BOOM-VENDITIE. Woensdag 8 Januari 1895, 1 ure nanoen, te S. Kruis (Vijve Capelle), op de hofstede gebruikt door Alfons Cauwels, langs den steenweg, voor MM. Etienne en André Jonckheere, van : Olmen-, Eiken-, Wilgen- en Achtkanten Boomen. Door het ambt van Mtr de Stappens, Notaris te Brugge, en betaalbaar ten kantore van den Notaris Van der Hofstadt, te Brugge, Boomgaardstraat