šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1890 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1890

06.08.1890
Graaf Visart de Bocarmé, broeder van den achtbaren volksvertegenwoordiger en burgemeester van Brugge, heeft een onherstelbaar verlies gedaan in het afsterven zijner eenige dochter Juliana, in den jeugdigen leeftijd van 18 jaar. Zij is op het kasteel van Sint-Kruis overleden.  (Uit 't Getrouwe van Maldegem)