šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1865 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1865

Deze knipsels komen uit " 't Jaer 30"

De pyke is maer nauwelyks uit de handen van de burgerye, en ik heb het wel onthouden dat de twee « prekels » waermede ik eertyds, op het ys, mynen ysstoel voort stak, van den ouden pykstaf gemaekt waren, waermede een vaderlander van dien tyd, in 1830, by de Kruispoorte op schildwacht stond.