šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1650-1675 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1650-1675

1651

 

19950

RAB

Jan Meins, Sint-Kruis , pachter van de Spyckerhouck, eigendom van kapittel van Sint-Donaas
Gheeraert van Ackere [x Margriete van Houcke], Sint-Kruis, kastelein op de hofstede van Philips de Leflye
De verweerder deed tarwe van het land zonder te laten vertienden.
De eiser eist dat de verweerder de tarwe weer op het land brengt en een boete betaalt.

1654

8616

RAB

Maerten de Gheldere, ontvanger van we Niclays de Respaigne
Mattheus [we] Willaeys

De verweerder pachte een hofstede van 17 gemeten te Sint-Kruis. Bij het einde van de pacht liet ze Joos de Wree [ook de Vroe] [haar onderpachter] mest wegvoeren. De eiser eist die mest terug.

1657

711/
53328
SAB

Antoine de Lens

Cornelis Splenters & Jacquemyne Foele
Omwille van een schuld van 42 gulden over landpacht van Jan Ampe aan de eiser, heer van Ponse, transporteert Ampe aan de eiser een schuldbekentenis (nI. een kerfstok) vanwege de verweerders die aan Ampe 42 gulden schuldig waren over een levering klaver en gras. Kerfstok in bijlage, elke kerf bedraagt twee gulden.
Met getuigenverklaring van Cornelis Boxstael, landman te Sint-Kruis, Joos van Houtte, hovenier te Sint-Kruis  Jan en Cornelis Ampe.
 

1658

438

RAB

Servatius de La Rue
Gillis de Cocquel, heer van Tinnenburg, Schavelare, etc
De verweerder heeft een hofstede van ongeveer 100 gemeten te Sint-Kruis. Het proces betreft tauxatie.

1661

20330

RAB

Jan le Clercq
Joos de Gryse, Sint-Andries, landman
De eiser vraagt de redenaars om brieven van interdictie ten laste van de verweerder, opdat hij geen paarden of vruchten zou wegdoen van het goed "Spycqmeers" te Sint-Kruis..

1663

5877

RAB

Baljuw, burgemeesters en schepenen, gemeene gelanden, Male
sluismeesters van "de 3 gemeene wateringen van Moerkerke Zuid over de Leie"
Betreffende een ander proces dat lopende is over water.

1664

3254

RAB

Eugenius de Vicq, deken van de St.-Donaaskathedraal, Brugge
Gillis de Maere
De eiser is machtig over de baron van Male, heer van Sijsele, Vijrniseel (Voormezele), Vijve, Poele etc, en over zijn zuster Louijse. De verweerder pacht het neerhof van het kasteel van Male vanaf 19/9/1658 voor 9 jaar. Hij moest jaarlijks betalen, zo niet pleegde hij pachtbreuk. Omdat hij niet betaalde moet hij nu dat neerhof ontruimen met kosten.

1665

30153
RvVL/RAG

Ch. Keignaert
de redenaars van de heerlijkheid Proosse en Ph. vander Haeghe, heer van Lembeke:
doorgang en doorvoer langs het wegeltje door de velden
Bijlage:2 kaarten van het Spijckerwegelken en omgeving te St.Kruis door landmeter Pasman 1665-1677

1665

1716
RAB

Gaspar Speelmans, ontvanger van het Proosse
Roelandt Kindt
Betreffende 19-3-4 £ gr uitzend van 76-2-0 gemeten door de verweerder gebruikt te St.-Kruis-Brugge en St.-Catharina-Damme in 1664.

1666

939/
71934
SAB

Bernardo Borgaro over Jacomine Bryer Montaberde
Pieter Bouuaert en consoorten
De verweerders Pieter Bouuaert en Catharine, Anna Margriete en Magdaleene Bouuaert zijn erfgenamen van Justo Bouuaert.
Eiser woont in het Eiland La Palma (Spanje).
Eis de rekening van de verdeling van de nalatenschap van Justo Bouuaert voor te leggen om het rechtmatig aandeel te bekomen. In dit nalatenschap zat onder meer een eigendom van 11 lijnen 76 roeden in het 16e begin van de Broeck te Sint-Kruis.
 

1667

1459
RAB

Cornelis Ferdinande Nans

Loys [wwe] Duflos

De eiser wil 15 £. gr ontvangen voor 5 jaar pacht van een hofstedeken langs de Hogeweg te St.-Kruis, "Lettenburch" genoemd. Het is 0-1-0 gemeten groot.

1668

6806

RAB

Jan Jaspar Jacques, heer van Lechem
Cathaline Sproncholf, vrauwe van Roncevalle
gestart met een 'panding voor heesch'

1670

19511

RAB

Jan dela Rue, ontvanger parochiekosten Sint-Kruis
Pieter Lauwers
De eiser eist 0-11-0 £ gr op 1-0-0 gemet voor parochlekosten/Jaar voor de Jaren 1666 tot 1670

1670

19916

RAB

Jaecques de Cridts [ook: de Crits], later: zijn hoirs 
Robert Budsin [ook: Butse, Budtsen], Vrijlaat, voorheen poorter en keurbroeder van Veurne

Op vraag van de eiser werden 4-1-92 gemeten Proostland, deel van een grotere partij waarvan de rest Sijsele land is, gelegen te Sint-Kruis, gearresteerd omwille van lossing of bezet van 633-6-8 £ gr voor 2 obligaties aan de penning 16.

1671

11611
RAB

Jan Marcus Cassetta
Pieter Parmentier; Moerkerke
De eiser eis 18 sch. gr/gemet/sjaers van drie jaar pacht van .een hofstede met 50-2-77 gemeten land, voorts nog 16-1-5 gemeten, nog 9-14-62 gemeten land liggende in de heerlijkheid Vijve binnen Sint-Kruis

1673

17516
RAB

Paulo Cobrisse, heer van Arzeele, ex-burgemeester en huidig schepen stad Brugge
Daniel Gravius, voogd testamentaire van de kinderen van Ricquaert Wiers en Anna Wallace
De eiser namptiende 85-0-0 £gl. koopsom voor 8-0-0 gemeten te Sint-Kruis op 14/01/1673 erfenis werd gedaan door Anthoine Rielandt over de verweerder. Voorts namptierde hij 4-0-0 £ gr [cfr. causatie van namptissement]. Verdere condities kan hij niet voldoen.

1675

6799

RAB

Ferdinande de Vos
De eiser pacht het huis van de heerlijkheid Male voor 34-12-0 £ gr/sjaers. Hij kan de pacht niet betalen omwille van oorlogsproblemen

1675

12666
RAB

Adriaen Blomme, schepen van het Vrije
Lodewyck Mattheus
De eiser laat de baljuw van Sijsele alle roerende goederen op de eisers land te Sint-Kruis die de verweerder pacht saisieren omwille van pachtgeld

1675

13156
RAB

Jaecques Bultijnck, stokhouder van Middelburg-in-Vlaanderen
de Weert, baljuw
De eiser eist 20 sch gr voor goederen ten stokke verkocht door Pieter Mestdagh [officier - Vijvekapelle). De eiser gaf de baljuw mandaat om Mestdaghs goederen te beschrijven, en daarna te verkopen. De eiser eist dat de baljuw het doet, of in eigen naam betaalt