šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1600-1650 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1600-1650

1606

17445

RAB

Alphonse fs Heinderiek Anchemant
Jacop Lampsens [ook: Lampsins]
De eiser eist betaling van 20 sch gr per gemet voor 0-2-44 gemeten te Sint-Kruis die de verweerder pretenselijk zou gebruikt hebben van 1596 t.e.m. 1600.

1622

164/9532
SAB

Marie Staels, overste van het Godshuis van de Potterie
Franchois de Doeldere
Het opzeggen van de pacht van 3 gemeten, 2 lijnen en zestig roeden grasland buiten de Speypoort (Dampoort) op de prochie van Sint-Kruis, gehuurd door de verweerder, omdat hij ondanks de vermelding in het pachtcontract (in bijlage) het gras heeft “gebrocken.
 

1637

1242
RAB

Maerten d'Hondt
Laureijns de Proost
Volgens de verweerder liepen de paarden, koeien, varkens, en andere dieren van de eiser dikwijls op het land en de vruchten van de verweerder in Sint-Kruis.

1640

4694

RAB

Betreffende zeewater die op de landen is gelopen te Middelburg [graafschap], Moerkerke, Lapscheure, Sint-Catheline, Sint-Kruis, Vijve, Sijsele en elders, door de vijand.

1645

6265

RAB

Maximilien van Praet
Betreffende de betaling van contributie aan de Franse koning.

- Maximilien van Praet, ecuyer, heer van Moerkerke

-Philippe de le Flye, ecuyer, schepen van het Vrije

-Jacques de Ferre, ecuyer, schepen

-Jean Lauwerin, priester, heer van Leeskins, Schoondyke, etc.; schepen.

1646

18151
RAB

Maximiliaen van Praet, heer van Moerkerke
Michiel Pante
De eiser verpachtte aan Jacques de Weert een hofstede met 50-0-0 gemeten te Sint-Kruis. De verweerder liet er in 1644 op het weiland 4 kalveren grazen. De eiser eist dat de verweerder nu een deel van de pacht betaalt

1650

8109

RAB

Jan Lombaert
Lieven Wittinck
De eiser eist 4-10-0 £ gr omdat de verweerder in het najaar 1649 met zijn beesten over het hooiland liep dat de eiser pacht van de dis van Sint-Kruis en van de kinderen van Pauwels Pancoucke, liggende te Sint-Kruis.