šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1500-1600 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1500-1600

.

Jaar dossier

Nr. dossier

- Voor- en familienaam, beroep of functie van eiser
- Voor- en familienaam, beroep of functie van verweerder
- Korte inhoud van proces

1512

7333
RAB

Joos Bollin, in naam van Pieter Bollin, landmeter, heeft op 03.12.1512, de 3-0-16 gemeten land te Sint-Kruis opgemeten. Dat land wordt gepacht door Pieter Vrancx opgemeten.

1540

2/51
SAB

Gillis van Dindere
Eiser is gevangen in het steen. Over een hofstede te Sint-Kruis in het Proosse eigendom van Franciscus vande Voorde gekocht van Jaques Lucas. In bijlage uittreksel uit de ferie van het Proosse. O.m. is vermeld achterstellen van pachten van land toebehoorende de erfgenamen van de weduwe van Jaspar de Caestere.

1550

11570

RAB

Lijst met namen en bedragen betreffende Sijsele, Sint-Kruis, en Assebroek. [Zie ook nr.11559]

1551

11559

RAB

Sijsele, Sint-Kruis, Assebrouck
Verslag van de doorgaande waarheid van 9/10/1551 gehouden in de parochies Sijsele, Sint-Kruis, en Assebroek.

1559

10/305
SAB

Pieter Cockuut
Pieter vande Helszaghe (Helshaghe)
Schuld voor aankoop van een paard (merrie). Deze was als gezond verkocht. Er is gebleken dat dit niet zo is en verweerder verzoekt dat de merrie zou terug genomen worden.
Getuigen: Jan Crombeke landsman wonende te St-Kruis 67 jaar, Willem de Beste landsman wonende te St-Kruis 47 jaar, Weijn Claissove, landsman, 56 jaar, Caerle van Damme landsman wonende te Male 40 jaar, Willem Dhaese landsman wonende te Sint-Kruis 43 jaar, Jan Verburch landsman te St-Kruis 29 jaar, Michiel Ghevaert Waghenaere 20 jaar

1559

10/311
SAB

Kinderen van Franchois Paillet
Franchois Loset (Loozet)
Michiel de Rouf en Jan de Caboots voogden van Franchois Paillet en Anna vanden Leene.
Eis om staat van goed te maken van het sterfhuis van Katheline Loozet weduwe van Joos Tassel.
Getuige: Aernout Dierkins parochiepastoor van Sint-Anna en St-Kruis binnen en buiten Brugge, 50 jaar.

1559

9/287
SAB

Alexander Beernaert
Andries van Wijmeersch curateur van Cornelis Bernaert
De voogden hebben land verkocht gelegen onder de heerlijkheden van het Proosse en Sijsele in de parochie van Sint- Cathelijne en St-Kruis in de watering van den Brouc Nadien is de hofstede verkocht aan Pauwels van Praet. Toen is vastgesteld dat de oppervlakte van de partijen niet overeenstemde.  Eis de rekening en administratie voor te leggen onder meer aan Jacques Dassonneville.

1565

9/779 SAB

Guido Laurin
Claes de Wispelaere (Wippelaer)
Een pachtcontract van de hoeve het Blauwhuis te Sint-Kruis Ook genoemd Melchior als onderhuurder en een stuk land genoemd De Vergulde Camere

1565

19/826
SAB

Pieter de Quesne
Jos Barvoet
Geschil over verkoop van eer stuk land liggende te Sint-Kruis.
Getuigen: Jan Veredonck fruitenier 33 jaar

1565

20/837
SAB

Guille Speelmans
Fransois de Waghenaere
Eis tot verontschuldiging wegens beledigingen. Getuigen Gheleny Speelman 27 jaar, Jan Vyseel 56 jaar, Ghernaert van Hoye 36 jaar, Jan van Hemst schadebeletter 40 jaar Jan de Coleij gezeid de wale 36 jaar Margriete Lachejans huisvrouw van Ghelein Speelman 34 jaar, ,Simon de Noker waard in t’ hoohuis (?hooghuis) bij Sint-Kruiskerk 45 jaar, Hieronyumuus Morenvael 28 jaar, Aernout Daens kolfdrager 42 jaar.

1565

19/766

SAB

Weduwe Jan vande Berghe
Guillaume van Auxy en Bonifacius Despinosa
Verweerders zijn curators over de schoonvader en schoonmoeder van de eiseres.
Het gaat over een foutieve procedure bij de betaling van de verkoop van een leen te Sint-Kruis.

1565

19/778
SAB

Jan de Clercq
Francois Verbiest
Geschil over de verpachting van een boomgaard met fruit gelegen te Sint-Kruis,

1569

25/
1127
SAB

Charles van Boonhem
De weduwe van Jan Caijon
Verkoop van een os. Getuigen: Maerten van Oudtveld goudsmid 41 jaar, Jacop Taelman deken van de metselaars 56 jaar. In bijlage een getuigenis van Valentin Napveu pastoor van St-Kruis.

1569

26/
1184
SAB

Joos Andries
Winnock van Ghistel
Getuigenis in een proces door getuigen: Amant Loncke van St.Kruis 3o jaar, Crispin de Zuttere Hofman 27 jaar, Adriaen van Averbeke, portier van de Smedepoort 36 jaar, Gillis Steperaere bakker 54 jaar.

1571

28/1325
SAB

Barbele Anchenant weduwe van Jan Dominicle
Daniel vanden Bussche
Verweerder heeft een deel van een hofstede liggende te Koolkerke eigendom van eiseres en verpacht aan Willem vanden Bussche ondergehuurd.
Getuigen: Willem vanden Bussche 40 jaar, Lieven van Speybrouck 43 jaar, Jan Vandermoere laat van Koolkerke 34 jaar, Joos de Corte 50 jaar. Pauwels Haerinck 43 jaar, Jan Rousseel vrijlaat van Moerkerke wonende t Sint-Kruis 39 jaar, Pieter Aernoudts 56 jaar.
In bijlage een geschreven overeenkomst ondertekend door Daniel vanden Bussche met twee boven elkaar getekende rechthoeken.

1572

31/1426
SAB

Jooris Michiels
Fransois Roelandts
Eis: het verschuldigde salaris te betalen aan de eiser als stokhouder voor de verkoop van een leen in Varsenare afhangende van het hof van Male Het leengoed werd na verschillende koopdagen verkocht aan Andries vanden Berghe.

1574

311/1755
SAB

Vincent van Pachtebeke
Willem van Eechoutte
Eiser is gehuwd met de weduwe van Claes van Wimmelbeke. Geschil over de tiende pacht toebehorende aan de kerk van Sint-Kruis.

1576

42/2010
SAB

Jacob Lamphins
Cornelis D'Hooghe
Geschil over pacht of koop van fruit en groenten aan de weduwe van Jacob de Witte huisvrouw van eiser. proces 79/4785 gaat over dezelfde familienamen en zaken liggende te St.-Kruis.

1576

1875

RAB

Aernout [wwe Tanneken]Verbrugghe
Anthuenis de Raedt
De verweerder wil de pacht van een bilk niet betalen omdat de 8 of 9 ossen van Jan Valcke in dat land gelopen hebben. De verweerder hadden het "nagarssen" van dat weiland te St.-Kruis in pacht genomen.

1578

46/2199
SAB

Joos Oste fs Aernouts
Jan de Vos borg voor Dierick Waerenhoutd
Geschil over de prijs of huurprijs van een brouwerij te Oedelem. In bijlage een origineel beschadigd huurcontract. Getuigen: Bernhart van Bouchoute, ketelaar, 28 jaar, Cornelis Rubs, Nagelmaker 38 jaar, Lieven de Rijcke fs Adriaens landsman 50 jaar, Aernout Mulaert landsman wonende te Male 35 jaar, Jacob Frans Lansman, wonende te Male 29 jaar, Pieter van Peenen schepper wonende te Oedelem 28 jaar, Hubrecht Cornelissen landsman en Tavernier te Oedelem 36 jaar

1578

46/2216
SAB

Wouter de Boom
Jacques Le Febure
Geschil over een derde deel van bomen (es, olm en eik) die stonden op het goed van Jan Lopes Gaillo heer van Male Eiser heeft dit deel aangekocht van Bastiaen de Beste die toen op dit goed woonde. Verweerder woonde op 't goed "vander cleene steenbrugge"

1590

89/5562
SAB

Adriaan Beernaert
Jacques Lucas
Een hofstede in Sint-Kruis,  watering Den Broek, uit de erfenis van Cornelis Beernaert is verkocht aan de verweerder, maar die heeft de lasten die er op rusten niet betaald

1595

100/6070
SAB

Pieter de Ruusscher de jonge
Jan Chevalier
Verweerder diende een roode vaars (koe) te leveren n.a.v. een contract tussen de eiser en Jacob de Baene.
Met getuigen: Aernout van Warreghem, 25j, van Assebroek, en Pieter de Keysere, 24j van Male Joos de Sorchy 62 jr kousmaker, Laureijns Haeck 50jr.lijnwever, Maeiken van Eechoutte 40 jr., Glaude de Ruwe, 37 jr